Wystawa "Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja przyjęta w sposób demokratyczny"


Fot. Instytut Polski w Wilnie
We wtorek, 24 października 2017 r., o godz. 16.00 w Państwowym Litewskim Archiwum Historycznym (ul. Mindaugo 8, Wilno) odbędzie się otwarcie wystawy "Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja przyjęta w sposób demokratyczny".


Wystawa przygotowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych w związku z otrzymaniem przez Konstytucję 3 Maja Znaku Dziedzictwa Europejskiego pokazuje szeroki kontekst powstawania Konstytucji, omawia zmiany wprowadzone w ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej skutki dla ówczesnej sytuacji Polski i Europy.

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa  - uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku - regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Autorami Konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako "ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny". Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Organizatorzy:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - AGAD, Państwowe Litewskie Archiwum Historyczne, Instytut Polski w Wilnie

Wystawa "Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja przyjęta w sposób demokratyczny"
Państwowe Litewskie Archiwum Historyczne
Otwarcie: 24 października 2017 r., godz. 16.00
Wystawa czynna do końca listopada
Wstęp wolny

Data: 
24.10.2017 - 16:00