Wystawa "Kwiatkowski, Pomykała, Romaniuk, Winiarski – Młoda Polska Grafika w Wilnie"


Fragment plakatu promocyjnego, fot. lenkukultura.lt
1 lipca 2016 r. o godz. 17.00 w galerii "Arka" (ul. Aušros Vartų 7, Wilno) odbędzie się otwarcie wystawy "Kwiatkowski, Pomykała, Romaniuk, Winiarski – Młoda Polska Grafika w Wilnie".Wystawa jest organizowana w ramach promocji Łodzi jako miasta-kandydata do organizacji wystawy EXPO 2022. Patronat medialny nad wystawą sprawuje Triennale Grafiki Polskiej. Wszyscy uczestnicy wystawy są finalistami Triennale Grafiki Polskiej z roku 2015, a Karol Pomykała jest laureatem nagrody im. Pawła Stellara z ubiegłorocznej edycji.

Artyści:

Karol Pomykała 
Studiował grafikę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2013 r. obronił tytuł magistra sztuk pięknych. Pracę dyplomową wykonał w Zakładzie Grafiki Warsztatowej I pod kierunkiem dr. hab Krzysztofa Szymanowicza. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2014 asystent na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki Warsztatowej I. Od 2010 Art Director w międzynarodowej agencji reklamowej. Uprawia grafikę artystyczną, wykonując prace głównie w technice linorytu.

Tematyka, jaką porusza w swoich pracach graficznych jest różnorodna. Od realistycznych przedstawień zwykłych przedmiotów, które w odpowiednim kontekście nabierają konkretnego znaczenia, do abstrakcyjnych form w kierunku znaków graficznych. Prace w większości są zapisem własnych przeżyć i ważnych zdarzeń z życia autora.


Tomasz Winiarski
W latach 2003-2008 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od r. 2006 pracuje na Wydziale Grafiki na stanowisku asystenta w Pracowni Wklęsłodruku prof. Henryka Ożoga. W swoich pracach posługuje się głównie technikami metalowymi (mezzotinta, sucha igła). Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Norwegia, Turcja, Rosja, USA).

Natalia Romaniuk
Jest absolwentką grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w pracowni Druku Cyfrowego u dr. Dariusza Gajewskiego w grudniu 2009 roku. Temat dyplomu "Być człowiekiem, to znaczy udawać człowieka" był rozprawą o dekonstrukcji tożsamości jednostki w ponowoczesności. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie włączyło jej dyplom do przeglądu Najlepszych Polskich Dyplomów Graficznych.

Uprawia fotografię, grafikę warsztatową – akwafortę, grafikę cyfrową oraz grafikę projektową. W 2007 wzięła udział w warsztatach graficznych w Międzynarodowym Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino we Włoszech. Miała 6 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz w plenerach malarskich i projektach artystycznych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, a jej prace znajdują się w zbiorach w kraju i za granicą.

Paweł Kwiatkowski
Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dyplom z wyróżnieniem obronił w 2011 r. po cyklu prac malarskich pod kierunkiem prof. Mariana Kępińskiego i graficznych pod kierunkiem prof. Sławomira Ćwieka oraz za pracę pisemną pod tytułem "Filozofia egzystencji a malarstwo po drugiej wojnie światowej"). Od 2011 r. zatrudniony jest na stanowisku asystenta na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w Pracowni Technik Łączonych prowadzonej przez prof. Sławomira Ćwieka. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, galeria "Arka"; Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Triennale Grafiki Polskiej


Wystawa "Kwiatkowski, Pomykała, Romaniuk, Winiarski – Młoda Polska Grafika w Wilnie" 
Galeria "Arka" (ul. Aušros Vartų 7, Wilno)
Otwarcie wystawy 1 lipca 2016 r., godz. 17.00
Wystawa czynna do 26 lipca 2016 r. 
Wstęp wolny