Wystawa "Przestrzeń i czas. Malarstwo Alfreda, Czesława i Joanny Wieruszów-Kowalskich"


fot. organizatorzy
Od 16 września 2015 do 8 września 2016 w Pałacu założenia pałacowo-parkowego na Zatroczu na Litwie (byłej ordynacji Tyszkiewiczów), będzie czynna wystawa "Przestrzeń i czas. Malarstwo Alfreda, Czesława i Joanny Wieruszów-Kowalskich".

Jest to już trzecia odsłona wystaw czasowych w ramach "Projektu Zatrocze", finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Litewską Radę Kultury.

"Przestrzeń i czas" prezentuje dorobek malarski trzech pokoleń rodu Wieruszów-Kowalskich, Alfreda (1849 Suwałki – 1915 Monachium), jego syna Czesława (1882 Monachium – 1984 Warszawa) oraz Joanny (1930 Wilno – 2005 Paryż), córki Czesława.fot. organizatorzy

Drogi życia lub artystyczne zainteresowania tej trójki artystów zbiegają się na Wileńszczyźnie i w Wilnie. Alfred Wierusz-Kowalski swój największy sukces odniósł obrazem "Wilki (W lutym na Litwie)" (Złoty Medal I Klasy na VI Międzynarodowej Wystawie w Monachium w 1892 roku). Najstarszy syn Alfreda, Czesław, związał się z Wileńszczyzną na trzydzieści parę lat, aktywnie uczestnicząc w jej życiu artystycznym. Wilno było rodzinnym miastem Joanny, córki Czesława.

Każdy z artystów, pochodzący z różnych generacji i związany z innym środowiskiem artystycznym – Alfred z Monachium, Czesław z Wilnem, a Joanna z Paryżem – reprezentował odmienny nurt malarstwa.
Alfred Wierusz-Kowalski, przedstawiciel dziewiętnastowiecznego realizmu, malował sceny zaczerpnięte z życia wsi (sanny, wyjazdy do kościoła, powroty z jarmarków). Sławę przyniosły mu obrazy przedstawiające wilki.
Czesława Wierusza-Kowalskiego interesowała inna tematyka. Wykształcony w Monachium i Paryżu, zdobył uznanie jako portrecista. Artysta równie chętnie tworzył kompozycje pejzażowe, a krajobrazom nadawał wartość symboliczną.
W swojej twórczość Joanna Wierusz-Kowalska początkowo skupiała się na malarstwie przedstawiającym pejzaże, martwe natury i studia postaci o uproszczonych formach. Z biegiem czasu ustąpiły one miejsca kompozycjom abstrakcyjnym, w których artystka, co wielokrotnie podkreślała, dążyła do oddania swoich duchowych napięć i poszukiwała wewnętrznego światła, ukrytego w obrazach.

Wystawie, której otwarcie odbędzie się 16 września o godzinie 16.00 w Pałacu na Zatroczu, towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja "Przestrzeń i czas", w trakcie której polscy i litewscy historycy sztuki przedstawią wykłady o życiu artystycznym Wilna początku XX wieku. Konferencja rozpocznie się 17 września 2015 r. o godz. 10.00.

Kuratorem wystawy jest Eliza Ptaszyńska z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Obrazy na wystawę wypożyczono z Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Narodowego w Warszawie i od kolekcjonerów prywatnych.

Koordynatorem Projektu Zatrocze ze strony polskiej jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.fot. organizatorzy

Program konferencji


10.00 – otwarcie konferencji – Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
10.15 - 11.00 – Wileńska Szkoła Rysunku Iwana Trutniewa – Zita  Kološevska
11.00 - 11.45 – W cieniu Wilna. O malarstwie, Białymstoku i historii – Joanna Tomalska, Muzeum Podlaskie w Białymstoku
11.45 - 12.15 – przerwa kawowa
12.15 - 13.00 – „Przegląd artystyczny” i Feliks Jordan Lubierzyński. Historia jednego życia – Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
13.00 - 13.45 – Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych (1930-1939) – Karolina Stankevič
13.45 - 14.30 – „Łączy nas wspólna słabość i wspólna pasja – Żydzi”. O żydowskim życiu artystycznym w Wilnie – dr Renata Piątkowska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
14.30 - 15.15 – Artyści z Wileńszczyzny w polskim Londynie – prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15.15 - 16.00 – lunch

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem.

Wystawa "Przestrzeń i czas. Malarstwo Alfreda, Czesława i Joanny Wieruszów-Kowalskich"
od 16 wrześna 2015 r. do 8 września 2016 r.

Międzynarodowa konferencja "Przestrzeń i czas"
17 września 2015 r. o godz. 10.00

Pałac założenia pałacowo-parkowego na Zatroczu (była ordynacja hr.Tyszkiewiczów) Litwa