Wystawa "Wilno przemawia książkami" w Bibliotece Wróblewskich


Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich zaprasza na wystawę "Wilno przemawia książkami".
Autorzy wystawy "Wilno przemawia książkami" zapraszają do wędrówki po Wilnie utrwalonym na stronicach ksiąg, do podziwiania piękna jego historii, kultury, architektury, nauki, sztuki, literatury. Dzięki wystawie można spojrzeć na litewską stolicę oczami wybitnych postaci związanych z miastem. Celem wystawy jest ukazanie piękna i rozmaitości Wilna; spojrzenie na miasto, które znamy i kochamy, jak również na takie, którego jeszcze nie zdążyliśmy poznać.

Ekspozycję przygotowały: Gita Drungilienė, Birutė Railienė, Rūta Kazlauskienė.

Wystawę "Wilno przemawia książkami" w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich można zwiedzać od 23 czerwca do 7 września.