Wystawa "Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900"


fot. MNK
29 października (czwartek), o godz. 17.00, w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4) odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej cieszącej się do dziś niesłabnącą popularnością sztuce okresu Młodej Polski.
"Prezentowana ekspozycja stanowi częściowe przeniesienie wystawy zorganizowanej w 2012 roku przez Muzeum Narodowe w Krakowie pod znaczącym tytułem "Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900", poświęconej cieszącej się do dziś niesłabnącą popularnością sztuce okresu Młodej Polski tworzonej w latach od około 1891 do 1914/1918. Kolebką i najaktywniejszym ośrodkiem sztuki był wówczas Kraków, centrum wzmożonej aktywności intelektualnej i artystycznej. To tu rodziła się nowa sztuka, mająca oparcie m.in. w przewartościowaniach filozoficzno-kulturowych przełomu XIX i XX wieku, reformie szkolnictwa artystycznego, samoorganizacji twórców w nowych stowarzyszeniach, sztuka cechująca się nie tylko kontestacją osiągnięć poprzedników i otwartością na nowe prądy, ale i szerokim spektrum dokonań i postaw artystycznych. Obok silnych dążeń do autonomizacji, notujemy w niej próby znalezienia wyróżników akcentujących charakter narodowy. Obok zniechęcenia i zwątpienia, które przynosił koniec XIX stulecia, w sztuce młodopolskiej dostrzec można przejawy dynamicznego witalizmu. Artyści tego czasu, optujący za prawem do wolności, indywidualizmu i subiektywizmu, pragnęli bowiem tworzyć dzieła uwolnione od rygorów obowiązujących dotychczas konwencji. Postulowali wyrażanie poprzez sztukę stanów duszy, nastrojów i emocji oraz wyzwolenie jej z funkcji służebnych. W ramach tych dążeń powstawały dzieła zróżnicowane stylistycznie, rozmaicie podchodzące do formy artystycznej i warsztatu, które łączyło przeważające symbolistyczne widzenie i odczuwanie, dające wieloznaczne przekazy" - Krystyna Kulig-Janarek (MNK). Organizatorem wystawy jest Litewskie Muzeum Sztuki i Muzeum Narodowe w Krakowie a współorganizatorem Instytut Polski w Wilnie.

Wystawa "Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900"
Wileńska Galeria Obrazów (ul. Didžioji 4)
wernisaż (wstęp za zaproszeniami): 29 października 2015 r., godz. 17.00
wystawa czynna: w dniach 29.10.2015-31.01.2016, wtorek - sobota w godz. 11.00-18.00, niedziela godz. 12.00-17.00
wstęp: 1,74 euro  

Data: 
29.10.2015 - 17:00