Wytańczyć Palmę Wileńszczyzny. Finaliści turnieju


Fot. wilnoteka.lt
Polacy z Wileńszczyzny chętnie tańczą tańce narodowe. W II Turnieju Tańców Polskich o Palmę Wileńszczyzny brały udział aż 64 pary taneczne.
Uczestnicy turnieju wystąpili w pięciu kategoriach wiekowych. Młodsi tancerze, z pierwszej i drugiej kategorii wiekowej, zatańczyli polkę i krakowiaka. Trzecia grupa wiekowa dodatkowo prezentowała oberka. Uczestnicy z czwartej i piątej kategorii wiekowej, oprócz tańców przewidzianych dla młodszych tancerzy, mieli zaprezentować także kujawiaka i mazura. 

Tańce polskie w formie towarzyskiej są doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie z różnych przyczyn chętnych do tańca ludowego jest niewielu. Dla tancerzy i zespołów to doskonała okazja weryfikacji umiejętności tanecznych, przyjrzenia się, jak tańczą inni. Dla choreografów opracowanie tańca na turniej dla jednej pary stwarza zupełnie inne możliwości niż przy przygotowywaniu całej grupy. 

Na parkiecie Domu Kultury Polskiej w Wilnie można było zobaczyc występy przedstawicieli Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca "Wilia", Zespołów Pieśni i Tańca "Świtezianka" i "Wilenka", Zespołu Tanecznego "Przyjaźń", Zespołu Tańca Ludowego "Perła". Po raz pierwszy polskie tańce narodowe - poloneza, krakowiaka, obereka, mazura i kujawiaka - wykonał litewski Zespół Pieśni i Tańca "Aukštaitija". Dla widzów i uczestników turnieju wystąpili także goście z Polski - Zespół Pieśni i Tańca "Grajewianie". Jury II Turnieju Tańców Polskich w każdej z 5 kategorii wiekowych przyznało 3 nagrody: 

I kategoria wiekowa: 7-9 lat


1. Tomasz Andruszkiewicz, Maria Katarzyna Wierbiel
2. Andrzej Gedris, Agneta Šilingaitė
3. Danak Szpakow, Kornelia Bartkutė

II kategoria wiekowa: 10-12 lat

1. Mantas Palažija, Karina Adomavičiūtė
2. Damian Chmielewski, Greta Bagdavičiūtė 
3. Łukasz Augustauskas, Adriana Lysvorok

III kategoria wiekowa: 13-15 lat

1.  Ernest Gulbicki, Ewelina Bortkiewicz
2. Dawid Pawlun, Raminta Tomaszewicz
3. Ernest Rimkiewicz, JustynaJackiewicz

IV kategoria wiekowa: 16-18 lat

1. Edgar Selezniow, Ewa Przychodzka
2. Piotr Borhert, Natalia Szycik
3. Ernest Kepacki, Marzena Balkowska

V kategoria wiekowa: 19-26 lat

1. Tomasz Kirkiewicz, Bożena Czepulkowska
2. Michał Lichota, Sylwia Dąbrowska
3. Erwin Mieczkowski, Ewan Bartusewicz

Pomysłodawcą i głownym organizatorem wydarzenia jest dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie German Komarowski. Ze względu na duże zainteresowanie turniejem organizatorzy mają nadzieję, że następne tego rodzaju wydarzenie odbędzie się już za rok, a nie jak do tej pory, po dwóch latach.

Na podstawie inf. wł.