Wznowiono wywózkę odpadów wielkogabarytowych


Fot. madeinvilnius.lt
Od 11 stycznia 2021 roku wznowiono świadczenia bezpłatnej usługi indywidualnego wywozu odpadów wielkogabarytowych, która była zawieszona na czas kwarantanny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przewoźnicy w czasie kwarantanny będą wywozić odpady tych mieszkańców, którzy zamówią usługę indywidualną i sami dostarczą odpady do pojazdu.
Mieszkańcy Wilna mogą ubiegać się o indywidualną usługę wywożenia odpadów wielkogabarytowych, składając zamówienie na stronie internetowej VASA.

Odpady wielkogabarytowe powstające podczas prostych napraw budynków mieszkalnych i opon samochodowych są przyjmowane bezpłatnie w pięciu takich punktach zbiórki odpadów w Wilnie. Mieszkańcy stolicy mogą zarezerwować czas obsługi w rzadziej odwiedzanych, ale łatwo dostępnych dużych punktach zbiórki odpadów: na ul. Pramonės 209S; w rejonie wileńskim, w miejscowościach Grikienai i Wieluciany oraz w Landwarowie przy ul. Trockiej 1A.

Na podstawie: madeinvilnius.lt