Wzrosła liczba odwiedzających muzea


Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, fot. ELTA/Gediminas Savickis
W 2018 roku litewskie muzea odwiedziło ponad 5 milionów osób – informuje Ministerstwo Kultury. To o 21 proc. więcej niż w poprzednim roku i o 26 proc. więcej niż w 2016. Dane pochodzą ze 104 placówek, w tym 4 o statusie narodowym, 15 republikańskich, 55 samorządowych, 22 resortowych oraz 8 niepaństwowych.

W 2018 roku najwięcej osób – 793 346 – odwiedziło Litewskie Muzeum Morskie. Na drugim miejscu znalazło się Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich – 430 370 odwiedzających, następnie Muzeum Historii Trok – 394 440, Litewskie Muzeum Sztuki – 352 772, Litewskie Muzeum Narodowe – 222 842.

Wśród muzeów samorządowych w 2018 roku największą popularnością cieszyły się Muzeum w Kretyndze (124 632 odwiedzających), Muzeum Pamięci A. Baranauskasa i A. Vienuolisa-Žukauskasa (80 590), a także Muzeum Miasta Kowna (79 780).

W 2018 roku w zbiorach litewskich muzeów znalazły się 7 569 182 eksponaty i obiekty kultury – archeologiczne, historyczne, artystyczne, etniczne, religijne, naukowe, pamiątkowe i inne cenne przedmioty. W porównaniu z 2017 rokiem ich liczba wzrosła o ponad 144,3 tys., czyli o 1,9 proc.

W minionym roku muzea litewskie zorganizowały łącznie 27 928 zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 564 940 osób. Najaktywniejsze pod tym względem było Litewskie Muzeum Sztuki, które zorganizowało 2 766 zajęć dla 47 501 uczestników, zwiększając liczbę aktywności o 8,3 proc., a uczestników o 7,3 proc. w porównaniu z 2017 rokiem.

Spośród muzeów samorządowych najwięcej zajęć edukacyjnych zorganizowało Muzeum Rejonu Kiejdańskiego (1 072 zajęcia, 8 733 uczestników), ale najwięcej uczestników przyciągnęło Muzeum Historii Małej Litwy (869 zajęć, 17 211 uczestników).

Od początku lutego 2018 roku uczniowie mogli wchodzić za darmo do 16 państwowych muzeów. Ministerstwo Kultury ogłosiło, że od początku tego roku wstęp do placówek muzealnych znajdujących się pod kuratelą resortu będzie darmowy dla wszystkich w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Na podstawie: lrkm.lrv.lt, inf. wł.