XIII Miniolimpiada Języka Polskiego i Literatury w Landwarowie


Fot. organizatorów
12 października 2018 roku w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie już po raz trzynasty odbyła się Miniolimpiada Języka Polskiego i Literatury. Biorą w niej udział uczniowie piątych oraz dziewiątych i dziesiątych klas szkół polskich rejonu trockiego. Celem Miniolimpiady jest zachęcenie i zmotywowanie uczniów do nauki języka ojczystego, pogłębiania wiedzy o literaturze i kulturze polskiej. Tegoroczna Miniolimpiada odbyła się w ramach projektu wspieranego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Znaczenie impez polonistycznych w rejonie trockim jest ogromne.  Ustawa o oświacie na Litwie od lat w uprzywilejowanej pozycji stawia jedynie język państwowy – litewski i zmniejsza znaczenie języka polskiego. Dlatego imprezy polonistyczne w rejonie trockim, to nie tylko zachęta czy rywalizacja szkół, to też ważne spotkania, wymiana doświadczeń, spotkania metodyczne, nawiązanie przyjaźni wśród dzieci i młodzieży z polskich szkół rejonu trockiego. Miniolimpiada ma również służyć przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym języka polskiego, potwierdzać wysoką jego rangę i przyczyniać się do głębszego rozpoznania narodowej  tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. 

Organizatorem Miniolimpiady jest Gimnazjum H.Sienkiewicza w Landwarowie. Od wielu lat program Miniolimpiady składa się z napisania wypracowania lub rozprawki oraz testu językowego przez uczniów 9-10 klas. Uczniowie piątych klas piszą dyktando, sprawdzające wiedzę z ortografii oraz interpunkcji. Tematy wypracowań, test językowy oraz dyktando tradycyjnie jak co roku zostały przygotowane przez wykładowców z Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie dr Halinę Turkiewicz  i  dr Barbarę Dwilewicz .

Tegoroczne tematy wypracowań zachęcały uczestników do poruszania tematu niepodległości Polski i Litwy,  proponowały umieszczenie bohatera Henryka Sienkiewicza w naszej rzeczywistości, nakłaniały do interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza.

W zmaganiach XIII Miniolimpiady wzięło udział ponad 30 uczestników z Trok, Połuknia, Starych Trok oraz Landwarowa.  Uczestników oceniało jury w składzie: dr Halina Turkiewicz z Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, dr Barbara Dwilewicz z Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Beata Bagdevičienė, nauczyciel metodyk  języka polskiego z Gimnazjum w Trokach, Irena Orłowa, nauczyciel metodyk języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Grażyna Paulauskienė, nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum Longina Komołowskiego w Połukniu, Beata Kosowska, nauczyciel metodyk języka polskiego z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Alina Narkiewicz, nauczyciel metodyk historii z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.

Laureaci  XIII Miniolimpiady oraz nauczyciele , którzy przygotowali laureatów otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale prawdziwą niespodzianką była zapowiedź wycieczki, którą w ramach wsparcia projektu również ufundowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. 19 października 2018 roku pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży i nauczycieli z polskich szkół rejonu trockiego wyruszyła do rodzinnych stron Czesława Miłosza. Zwiedzali Szetejnie.


Fot. organizatorów

W Szetejniach powitała nas Roma Kožukauskienė, osoba, która o Miłoszu wie wszystko, więc  szybko skupiła uwagę wszystkich na interesujących szczegółach.  Pani przewodnik oprowadziła naszą liczną grupę  po parku, po drodze dostrzegliśmy księgi-gabloty, na których są zdjęcia i zapisane wspomnienia poety. Mieliśmy okazję przejść  ścieżkami, którymi chodził poeta, obejrzeć lipową aleję, o której czytaliśmy w wierszu "Dwór". Uczniowie obejrzeli miejsce, gdzie znajdował się dworek rodzinny poety i szkółkę , którą zbudował dziadek Czesława Miłosza.

W auli Domu Twórczości, tak nazwał Biały Spichlerz Czesław Miłosz, uczestnicy wycieczki  usłyszeli historię tego miejsca. Obecnie w centrum znajduje się ekspozycja prezentująca najważniejsze momenty życiowe i twórcze Czesława Miłosza, ujawniające związek poety z ojczyzną, opowiadające o rodzimej dolinie Niewiaży, pochodzeniu poety, pierwszych poszukiwaniach twórczych oraz najbardziej dojrzałych utworach. Pani Roma Kožukauskienė opowiedziała również o przedsięwzięciach, które się tu odbywają i oświadczyła, iż Biały Spichlerz jest muzeum otwartym dla wszystkich twórców, którzy szukają ciszy i natchnienia. Ten Dom Twórców żyje i jest bardzo gościnny.

Kolejnym miejscem wycieczki uczestników XIII Miniolimpiady Języka Polskiego i Literatury była Świętobrość. Obejrzeliśmy mały kościółek, w którym poeta przyjął chrzest 18 października 1911 roku. Na cmentarzu obok kościółka są pochowani dziadek poety Zygmunt Kunat i pradziadek Szymon Syruć. W pobliżu cmentarza w Świętobrości są pochowani powstańcy 1863roku.

I na zakończenie naszego wyjazdu zwiedziliśmy Muzeum Powstania Styczniowego w Podbrzeziu, które mieści się w pięknie odrestaurowanym białym dworku barona Stanisława Szylinga. Ekspozycja  muzealna przedstawia historię powstania  w sposób nowoczesny. Wszystkie eksponaty są opatrzone opisami w języku litewskim, angielskim i polskim. Kierowniczka muzeum Alina Galvanauskienė, opowiedziała nam o niezwykłych wydarzeniach sprzed wielu lat.

Naszą wspólną intencją jest, aby to przedsięwzięcie edukacyjne  wzmocniło uczniów i nauczycieli w przeświadczeniu, jak ważną misją jest propagowanie i pielęgnowanie języka polskiego. I chociaż Miniolimpiada Języka Polskiego w tym roku obchodziła swe trzynaste urodziny, była wyjątkowa pod każdym względem. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, uczestnikom, nauczycielom, wykładowcom Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie  za wsparcie finansowe i pomoc w realizacji projektu.

Lilija Kondratowicz,nauczyciel metodyk języka polskiego,
koordynator projektu XIII Miniolimpiady

Tematy wypracowań XIII MINIOLIMPIADY JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ 2018 w Landwarowie
1.      (…) za ciebie, miła ojczyzno! (Edward Słoński). Niepodległość Polski i Litwy jako temat w literaturze, kulturze i moim środowisku. Podziel się refleksjami z doświadczeń roku jubileuszowego.
2.      Bohater Sienkiewicza. Czym mógłby zająć się dzisiaj? Co polubiłby, czego, być może, nie pochwaliłby? Spróbuj umieścić go w naszej rzeczywistości.
3.      Napisz list do bliskiej Ci osoby, opowiadając o tym, co się najbardziej wzrusza, bawi, cieszy bądź niepokoi.
4.      Dokonaj interpretacji wiersza Tadeusza Różewicza (1921-2014) Oblicze ojczyzny: ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia, to jest ta mała najbliższa ojczyzna, miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko, pierwsza miłość, las, na horyzoncie groby, w dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce, ojczyzna się śmieje dopiero później rośnie, krwawi.

Wyniki XIII  Miniolimpiady Języka Polskiego i Literatury:
I miejsce – Justyna Sinkiewicz, I klasa gimnazjalna, naucz. Lilija Kondratowicz, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie
I miejsce – Maksymilian Szostak, II klasa gimnazjalna, naucz. Beata Bagdevičienė, gimnazjum  w Trokach
II miejsce – Daniel Kosowski, I klasa gimnazjalna, naucz. Lilija Kondratowicz, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie
II miejsce – Agata Kieras, I klasa gimnazjalna, naucz. Beata Bagdevičienė, Gimnazjum w Trokach
III miejsce –Kamila Sovorovaitė, II klasa gimnazjalna, naucz. Alina Narkiewicz,  Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie
III miejsce –Paula Zinkiewicz, II klasa gimnazjalna, naucz. Alina Narkiewicz,  Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie


Wyniki  Ortografki:
I miejsce – Anna Baranowska, klasa 5, naucz. Irena Orłowa, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

II miejsce – Robert Matulewicz, klasa 5, naucz. Lilija Kondratowicz, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie
III miejsce –Oliwia Sielawa, klasa 5, naucz. Beata Bagdevičienė , Gimnazjum w Trokach

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji