XIV Międzynarodowy Festiwal im. Tomasza Manna


Dom Tomasza Manna w Nidzie
W dniach 10-17 lipca w Centrum Kultury i Muzeum im. Tomasza Manna w Nerindze (ul. Skruzdynės 17) odbędzie się XIV Międzynarodowy Festiwal im. Tomasza Manna „Arystokracja duchowa”.
14 lipca w festiwalu weźmie udział Jerzy Illg. Gość z Polski wystąpi z prelekcją „Horyzonty duchowości. Rola wydawnictwa i środowiska Znaku w budowaniu formacji polskiej inteligencji”.

Jerzy Illg (ur. w 1950 r. w Poznaniu) - redaktor, wydawca, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Od 1983 r. redaktor, a od 1992 r. redaktor naczelny wydawnictwa Znak. W latach 1974-1983 pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, z którego w stanie wojennym został wyrzucony z przyczyn politycznych.

Przed 1989 r. publikował w pismach drugiego obiegu i emigracyjnych. W 1986 r. zorganizował w swoim katowickim mieszkaniu międzynarodową konferencję o Milanie Kunderze. Przeprowadził i opublikował w polskich i zagranicznych pismach („Res Publica”, „Tygodnik Powszechny”, „NaGłos”, „Lettres Internationales”, „Corriere della Sera”) wiele wywiadów, m.in. z Wisławą Szymborską, Czesławem Miłoszem, Josifem Brodskim, Tomasem Venclovą, Kazimierzem Kutzem, Andriejem Tarkowskim, Zofią Hertz. Trzykrotnie uczestniczył w uroczystościach noblowskich w Sztokholmie (Brodski – 1987, Heaney – 1995, Szymborska – 1996), towarzysząc laureatom, których dzieła wydawał.

Organizator Festiwalu: Centrum Kultury im. Tomasza Manna w Nerindze; partner projektu: Instytut Polski w Wilnie
Data: 
10.07.2010 (Impreza całodniowa) - 17.07.2010 (Impreza całodniowa)