XIX Parafiada Archidiecezji Wileńskiej


Fot. organizatorów
W sobotę, 13 maja 2017 r. w Landwarowie odbędzie się XIX Parafiada Archidiecezji Wileńskiej. Rozpocznie się mszą św. o godzinie 8.00, a zakończy - około godziny 18.00. Miejscem rywalizacji drużyn będzie teren Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie (ul. Pietų 28).
1. W Parafiadzie mogą brać udział tylko drużyny parafialne, potwierdzone przez Ks. proboszcza.
2. Ilość osób w zespole jest ograniczona: 15 zawodników i opiekun.
3. Zawodnicy współzawodniczą ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych: A - do 2001 r. włącznie; B - od 2000 do 1998 r. włącznie; wymagane jest ksero paszportu lub metryki urodzenia.
4. Każda parafia może zgłosić tylko jedną drużynę.
5. Konkurencje sportowe:
- piłka nożna chł. A i B
- piłka koszykowa chł. A i B
- piłka siatkowa dz. A i B
- ringo dz. i chł. A i B
- warcaby dz. i chł. A i B
- pchnięcie kulą dz.B i chł. B
- tenis stołowy dz. i chł. A i B
- sztafeta mieszana 4 x 250 A i B
- chód 1000 m. dz.  A i B
- chód 1000 m. chł. A
- chód 2000 m. chł. B
- bieg 100 m. dz. i chł. A i B
- bieg 400 m. dz. A
- bieg 1000 m. dz. B i chł. A
- bieg 1500 m. chł. B.
Uwaga: W konkurencjach drużynowych nie może być więcej zawodników niż 8 (np.: 5 na boisku i 3 zmienników).
6. Każdy zawodnik może brać udział nie więcej niż w 3 konkurencjach sportowych.
7. Wszyscy uczestnicy Parafiady mogą także brać udział w konkursach:
  • plastycznym: Temat: "Odwaga życia wiarą" - rysunki, dowolną techniką, można wykonać tylko podczas Parafiady;
  • piosenki -  piosenki ludowe, religijne, estradowe;
  • biblijnym - "Listy Katolickie";
  • religijnym - "Życie i działalność sługi Bożego abpa Teofila Matulionisa";
  • artystycznym - program dowolny do 15 min.

8. Wszystkie konkurencje sportowe jak też religijno-kulturalne są punktowane.
9. Dwie grupy, które otrzymają nagrody główne, będą reprezentowały Archidiecezję w Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz wyjadą na 2-tygodniowe kolonie do Polski (Osoby pełnoletnie nie mogą wyjechać na kolonie do Polski).
10. Parafie przysyłają drogą mailową zgłoszenia swoich drużyn, wypełniając formularze zgłoszeń do 6 maja 2016 r. Zgłoszenia należy potwierdzić, przesyłając imienne zgłoszenia drużyn, potwierdzone przez Ks. proboszcza i lekarza, do 11 maja 2016 r. 
11. Ilość drużyn biorących udział w Parafiadzie jest ograniczona (15). Decyduje termin zgłoszeń.
12. Opłata za udział w Parafiadzie wynosi 2 Euro od zawodnika
13. O spotkaniu opiekunów zgłoszonych drużyn będzie informacja mailowa.
14. Wszyscy uczestnicy Parafiady otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
16. Szczegółowa informacja pod numerem: s. Agnieszka Szymańska 860763694.

Rejestracja wyłącznie drogą mailową: agne.patry@wp.pl 

XIX Parafiada Archidiecezji Wileńskiej
Teren Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie (ul. Pietų 28)
13 maja 2017 r., godz. 8.00 
Udział w zawodach 2 euro od zawodnika

Data: 
13.05.2017 - 08:00