XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Fot. wilnoteka.lt
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej ma zaszczyt zaprosić na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową na temat Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie.
Cel konferencji: umożliwienie prezentacji i dyskusji na temat relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi a publicznym interesem finansowym. Istotnym elementem konferencji będzie także seminarium dla doktorantów i młodych pracowników nauki związane z prezentacją referatów i dyskusją nad nimi, któremu będzie towarzyszył konkurs na najlepsze artykuły i prezentacje. Owocem konferencji będzie monografia pokonferencyjna wydana w języku angielskim, którą będziemy starać się zindeksować w Web of Science (wytyczne edytorskie zostaną przesłane w terminie późniejszym).

Języki konferencji: język polski, angielski, rosyjski, natomiast warunkiem publikacji referatu w monografii pokonferencyjnej będzie przesłanie tekstu w języku angielskim. Termin przesłania artykułów zostanie podany w trakcie konferencji.

Miejsce konferencji: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie mieści się Hotel Pan Tadeusz (Ponas Tadas), ul. Naugarduko G. 76. Wszystkie wydarzenia związane z konferencją będą odbywały się w głównej sali konferencyjnej. Równolegle w dniu 21 września 2017 r. w sali numer 305 odbędzie się seminarium dla doktorantów i młodych pracowników nauki.

Przewidywany harmonogram konferencji. 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wilno
21-22 września 2017 r.

Data: 
21.09.2017 (Impreza całodniowa) - 22.09.2017 (Impreza całodniowa)