XXIII edycja "Kresów" w Solecznikach


Fot. wilnoteka.lt
23 października w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach odbyły się rejonowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza "Kresy 2014". Konkurs, celem którego jest popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, odbywa się już po raz 23.


Do zmagań o tytuł najlepszego recytatora rejonu solecznickiego stanęło ogółem 47 osób, w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, 12-16 lat i powyżej 16 lat. Po wysłuchaniu 47 recytacji komisja konkursowa, w skład której weszły: Lilia Kutysz, nauczyciel ekspert języka polskiego (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach), Wacława Iwanowska, nauczyciel metodyk języka polskiego (Gimnazjum w Ejszyszkach), Janina Snarska, starszy nauczyciel języka polskiego (Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace), Iwona Nowikiewicz, starszy nauczyciel języka polskiego (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach), Edyta Jasielionis, nauczyciel metodyk języka polskiego (Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach), Regina Szyłobritienė, starszy nauczyciel języka polskiego (Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach), Janina Kuryło, nauczyciel metodyk języka polskiego (Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach) wytypowała na ogólnolitewskie eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Kresy 2014" 10 osób - laureatów eliminacji rejonowych.

W grupie wiekowej do lat 12 najlepsze były: Gabriela Mockutė (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach - nauczycielka Iwona Nowikiewicz), Sylwija Mikutaititė (Gimnazjum w Ejszyszkach - nauczycielka Genoefa Paszkiewicz), Emilia Iwanowska (Gimnazjum w Ejszyszkach - nauczycielka Czesława Romanowska), Dominika Narkiewicz (Szkoła Średnia im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach - nauczycielka Teresa Bogdiun).

W grupie wiekowej od lat 12 do 16 zwyciężyli: Ewald Chaiłow (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach - nauczycielka Lilia Kutysz), Ewa Grabsztunowicz (Gimnazjum w Ejszyszkach - nauczycielka Wacława Iwanowska), Daniela Czajko (Gimnazjum w Ejszyszkach - nauczycielka Wacława Iwanowska).

W kategorii wiekowej powyżej lat 16 zwycięstwo odniosły: Loreta Bogdanowicz (Gimnazjum w Ejszyszkach - nauczycielka Alicja Turowska), Dorota Sinkiewicz (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach - Lilia Kutysz), Dorota Skarina (Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace - nauczycielka Janina Snarska).

Uczestnicy Konkursu i zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Eliminacje ogólnolitewskie Konkursu Recytatorskiego "Kresy 2014" odbędą się 13 listopada br., w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 "Polska nie wywołała drugiej

"Polska nie wywołała drugiej wojny światowej. Nie zrealizowała agresji tak na Niemcy jak i na Związek Sowiecki. Mimo to została ograbiona z połowy terytorium. Owszem, w ramach reparacji za niemiecką agresję otrzymaliśmy Ziemie Zachodnie i Północne. Taka była cena Niemiec za to, co zostało wyrządzone Polsce w latach 1939-1945. Odebranie Rzeczpospolitej Kresów Wschodnich nie miało związku z wojną polsko-niemiecką. Nie było ono nawet skutkiem wojno polsko-sowieckiej, bo do takiej – mimo powszechnego sowieckiego terroru i otwartej agresji – w istocie nigdy nie doszło. Nie było też efektem akcji narodowowyzwoleńczej Ukraińców, Białorusinów czy Litwinów. Stalin – za pełną zgodą Churchilla i Roosevelta – po prostu zabrał te ziemie i przyłączył je do ZSRR. Po prostu…"
http://www.kresy.pl/publicystyka,opinie?zobacz/lwowskie-marzenie

#2 Sam jestes kalesoniarz.

Sam jestes kalesoniarz.

#3 No tak bandyci - oczywiście

No tak bandyci - oczywiście Litwini w służbie ponasa Hitlerasa - Litwini w służbie niemieckiej - mordercy bezbronnych kobiet , dzieci i starców na Wileńszczyżnie , w Ponarach .Stawić czoła zorganizowanej sile np. AK - już nie byli w stanie ( np. Murowana Oszmianka )- skąd w kalesonach bohaterzy litewscy drałowali w stronę Wilna . ZASTANÓWCIE SIĘ LITWINI DOKĄD IDZIECIE ZE SWOJĄ NIENAWIŚCIĄ DO POLSKI I POLAKÓW - KTO WAM POMOŻE? ROSJA ? NIEMCY ? SZWEDZI? FINOWIE ? ESTOŃCZYCY ? ŁOTYSZE? AMERYKANIE ? Zapędziliście się sami w kozi róg.

#4 Okupowali nasz kraj

Okupowali nasz kraj bandyci..a teraz to "kresy">.

#5 Jakie kresy znowu? Bajeczki

Jakie kresy znowu? Bajeczki sa skonczyly...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.