Zadeklarowano ponad 60 mld dolarów wsparcia na odbudowę Ukrainy


Fot. biznes.wprost.pl
Ponad 60 miliardów dolarów pomocy na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń wojennych zadeklarowano podczas zakończonej w czwartek, 22 czerwca, w Londynie dwudniowej konferencji poświęconej tej kwestii - przekazał w wydanym komunikacie brytyjski rząd.


Jak wskazano, współorganizowana przez Wielką Brytanię i Ukrainę konferencja zgromadziła przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i rządów z 59 krajów, aby zobowiązać się do wsparcia odbudowy Ukrainy jako nowoczesnej, zrównoważonej i odpornej gospodarki.

Według Banku Światowego, całkowite potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy i rekonstrukcji wynoszą 411 miliardów dolarów, z czego 14 mld USD będzie potrzebnych na priorytetowe inwestycje w 2023 roku.

Informując o wynikach konferencji, brytyjski rząd wskazał na cztery główne obszary. Pierwszy to wsparcie dla natychmiastowej obudowy Ukrainy, które obejmuje m.in. pakiet brytyjskiego wsparcia finansowego dla Ukrainy w postaci 3 mld dolarów dodatkowych gwarancji w celu odblokowania pożyczek Banku Światowego w ciągu trzech lat oraz 240 milionów funtów pomocy dwustronnej; zobowiązanie ze strony UE, które, jeśli zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE, uruchomi do 50 miliardów euro w ciągu czterech lat w formie zarówno dotacji, jak i pożyczek; pomoc USA dla Ukrainy w wysokości 1,3 mld dolarów na modernizację ukraińskiego systemu energetycznego i infrastruktury krytycznej.

Drugi obszar to wsparcie i zobowiązania ze strony międzynarodowego biznesu i sektora prywatnego. W ramach tego prawie 500 firm wywodzących się z 42 krajów i 21 sektorów, o łącznej wartości ponad 5,2 biliona dolarów, w tym tak znaczące jak Google, Siemens, Vodafone, Hitachi, Virgin Group, Rolls-Royce i Philips, podpisało umowę Ukraine Business Compact, sygnalizując zamiar wspierania odbudowy Ukrainy.

Kolejnym są szersze środki umożliwiające dalsze inwestycje na Ukrainie. Obejmuje to: ogłoszony przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zamiar pozyskania od 3-5 mld euro nowego kapitału od udziałowców, co może zmobilizować czterokrotność tej kwoty na inwestycje na Ukrainie w nadchodzących latach; nową Ukraińską Platformę Inwestycyjną powołaną przez G7 i Europejską Instytucję Finansowania Rozwoju we współpracy z EBOR, aby pomóc w pozyskaniu prywatnych inwestycji na Ukrainie; do 250 mln funtów nowego kapitału dla brytyjskiej instytucji finansowania rozwoju, British International Investment (BII), na wsparcie inwestycji w ciągu najbliższych kilku lat w celu przyspieszenia ożywienia gospodarczego na Ukrainie; nowe wsparcie ubezpieczeniowe od ryzyka wojny dla firm pomagających Ukrainie w odbudowie.

Czwartym polem jest wsparcie rządu Ukrainy w zakresie reform oraz innowacji technologicznych i energetycznych, poprzez szereg projektów z obszaru energetyki, czystej energii, cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji, współpracy innowacyjno-technologicznej itp.

Następna konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy odbędzie się w przyszłym roku w Niemczech.

Na podstawie: PAP