Zakajew jest wolny


Ahmed Zakajew, www.novayagazeta.ru
Szef emigracyjnego rządu Czeczenii Ahmed Zakajew jest wolny. Warszawski Sąd Okręgowy w piątek wieczorem, 17 września, oddalił wniosek prokuratury o areszt Zakajewa.

Swą decyzję sąd uzasadnił tym, że do oceny dopuszczalności wydania osoby ściganej przez Rosję konieczne jest uwzględnienie konsekwencji dla Polski wynikających z faktu, że dana osoba ma przyznany przez inny kraj UE status uchodźcy. Ahmed Zakajew ma statut uchodźcy przyznany przez Wielką Brytanię.

Po ogłoszeniu orzeczenia Zakajew powiedział dziennikarzom, że jest to dobra decyzja sądu i że nadal zamierza przyjeżdżać do Polski. ”Polska to mój ulubiony kraj. Dziś to koleje państwo, do którego mogę swobodnie przyjeżdżać” - zaznaczył. Zakajew zapowiedział też, że weźmie udział w Światowym Kongresie Narodu Czeczeńskiego w Pułtusku.

Na podstawie: IAR, www.km.ru, PAP