Zakończyła się rekrutacja na studia


Fot. wilnoteka.lt
1 września naukę na uczelniach wyższych Litwy rozpocznie blisko 23,5 tys. studentów pierwszego roku, w tym 14 832 to tegoroczni absolwenci szkół średnich i gimnazjów. Liczba przyjętych na uczelnie studentów jest o prawie 10 proc. mniejsza w porównaniu z 2015 rokiem.


Jak podaje Zrzeszenie Szkół Wyższych Litwy, w ogólnolitewskim systemie rekrutacji złożonych zostało 30 931 wniosków o przyjęcie na studia. Zakwalifikowano 23 468 osób. Na studia finansowane przez państwo przyjętych zostało 13 914 studentów, na studia płatne -  9 286 studentów, na studia docelowe - 592. 

Wśród kandydatów na studia były 182 osoby pochodzenia litewskiego z innych państw. 103 osoby spośród nich dostały się na studia. Są to obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Rosji, Irlandii, USA, Białorusi i Norwegii. 

Osoby przyjęte na studia finansowane przez państwo miały średnią punktów 6,73. Największe konkursy były na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii ISM, Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru oraz Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych. Na studia płatne średnia punktów wynosiła 4,48. Największe konkursy były na Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych, Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru i Uniwersytecie Wileńskim. 

W kolegiach na studia finansowane przez państwo średnia punktów osób przyjętych wynosiła 3,93, na studia płatne - 2,70. 

Wśród najpopularniejszych kierunków w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, są medycyna i prawo, ale po raz pierwszy najbardziej oblegane były systemy programowania na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie i Uniwersytecie Wileńskim.

Choć scentralizowany system rekrutacji jest już zamknięty, niektóre uczelnie ogłosiły dodatkową rekrutację na wolne miejsca na studiach płatnych. Jeśli ktoś nie dostał się na studia, a bardzo chce studiować, a przede wszystkim - stać go na to - może się zgłosić bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej wybranej uczelni. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się między innymi na studia polonistyczne na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Są to studia płatne, ale koszty studiów zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski.

Rok akademicki, tak jak i rok szkolny, na Litwie rozpoczyna się 1 września.

Na podstawie: BNS, inf.wł.