Zakret czeka rewitalizacja


Zakret, fot. vilnius.lt
Wileński Zakret, jeden z największych parków w stolicy Litwy, czeka rewitalizacja. Zielone płuca miasta mają swoją długą i wspaniałą historię, dlatego prace prowadzone będą pod kierunkiem naukowców.
Park Zakret (lit. Vingio parkas) swoją nazwę wziął od słowa zakręt (lit. vingis), ponieważ usytuowany jest na zakręcie Wilii. Położony dziś w środku miasta to prawdziwe, zielone płuca stolicy. Na jego terytorium rośnie też najstarszy na Litwie las sosnowy. Tamtejsze sosny mają po 200 - 300 lat. Jest też jednym z parków, które w najbliższym czasie czeka rewitalizacja.

Wilno będzie miastem parków?

Spółka "Vilniaus miesto parkai" uporządkuje około 100 hektarów parku. W ciągu najbliższych lat mają zostać usunięte suche drzewa, pozostaną jednak samosiejki: sosny, dęby, lipy, jesiony i klony. Po wykonaniu tych prac specjaliści będą stopniowo odtwarzać masyw sosnowy. Zasadzone zostaną nie tylko sosny, ale także dęby i dekoracyjne drzewa.

Przewidziane jest miejsce do uprawiania sportu: gry w badmintona, trasy dla narciarzy, fitness park oraz teren rekreacyjno-plażowy nad brzegiem Wilii. Tereny dzisiejszego parku niegdyś znajdowały się poza murem miasta, a własnością Wilna zostały dopiero w 1441 roku. Na początku XVI wieku ziemie w borku łukiskim stały się własnością Radziwiłłów (potocznie nazywano je wówczas Łukiszkami Radziwiłłowskimi). Znajdował się tam dwór wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła Czarnego (brata Barbary Radziwiłłówny), który w 1550 roku przyjął tu przybyłych do Wilna protestantów, dla których w jednej z sal urządził kaplicę. 

Obecność protestantów na tym terenie nie trwała jednak długo, gdyż kolejny właściciel majątku - marszałek wielki litewski Stanisław Radziwiłł, przeszedł na katolicyzm i w 1593 roku  podarował dwór jezuitom. Łukiszki Jezuickie, jak je teraz nazywano, stały się ważnym miejscem życia intelektualnego i kulturowego. W latach 1593-1774 odbywały się tam tradycyjne ceremonie nadania akademickich stopni naukowych. W 1646 roku utworzono tam ogród traw leczniczych. Tworzone na ich bazie nalewki i mikstury były sprzedawane w Jezuickiej Aptece Akademickiej. Na miejscu drewnianego dworku, w latach 1757-1761, jezuici zbudowali trzypiętrowy pałac z mansardami. Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 roku pałac stał się własnością biskupa Ignacego Massalskiego, który urządził tu seminarium nauczycielskie oraz bursę na 200 osób. W XVIII wieku we wschodniej części parku urządzono zwierzyniec.

Pałac w Zakrecie wielokrotnie zmieniał właścicieli, historia niejednokrotnie dramatycznie doświadczała park i budynki. Armia napoleońska w 1812 r. urządziła tu szpital wojskowy. W 1855 r. zaniedbany budynek zburzono. Po raz kolejny Zakret odżył w 1919 r., gdy w parku pałacowym założony został Ogród Botaniczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Dziś Zakret znany jest przede wszystkim ze sceny estradowej mieszczącej się w centrum parku. Odbywają się tu różne imprezy kulturalne. Tu także, w 1993 r., miało miejsce spotkanie papieża Jana Pawła II z wilnianami. 

Na podstawie: vilnius.lt, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskichpoznajwilno.pl