Zalecenia Komitetu Doradczego Rady Europy w kwestii mniejszości narodowych na Litwie


Fot. Wilnoteka.lt
Komitet Doradczy Rady Europy, który zajmuje się prawami mniejszości narodowych, nawołuje Litwę do zwrócenia większej uwagi na ochronę praw uczniów należących do mniejszości narodowych, a także do podjęcia działań w celu wyeliminowania stereotypów wobec Romów.


Komitet pogratulował decyzji Rządu RL o powołaniu Departamentu Mniejszości Narodowych, jednak zwrócił uwagę na brak podstawy prawnej do regulacji pisowni nielitewskich nazwisk i używania języków mniejszości w nazewnictwie miejscowości. Zasugerowano, że odpowiednie akty prawne należy przyjąć.

Zdaniem Komitetu Doradczego RE ujednolicony w 2012 roku program nauczania języka litewskiego i maturalny egzamin państwowy z języka litewskiego przysporzył wielu trudności uczniom szkół mniejszości narodowych, zwłaszcza narodowości polskiej.

W rekomendacji skierowanej do Rządu Litwy komitet apeluje o przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami mniejszości narodowych w sprawie opracowania podstawy prawnej do ochrony osób należących do wspólnot narodowych.

Komitet apeluje także o zapewnienie, by reforma szkolnictwa nie prowadziła do dyskryminacji uczniów nielitewskich szkół.

Członkowie Komitetu Doradczego Rady Europy do spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych odwiedzali Litwę z wizytą kontrolną w marcu ubiegłego roku. Ich celem było sprawdzenie, czy Litwa wywiązuje się z obowiązku zagwarantowania mniejszościom narodowym podstawowych praw i ochrony.

Na podstawie: BNS, inf.wł.