Zapach dymu nad Wilnem


Fot.lt.wikipedia.org
Z powodu pożaru lasów na Białorusi i Ukrainie zapach dymu wyczuwalny jest w Wilnie. Litewska Służba Hydrometeorologiczna informuje, że duże pożary leśne mają miejsce na granicy białorusko-ukraińskiej. Wiatr przenosi dym w kierunku Litwy.Hydrometeorolodzy podają, że w zachodniej części Ukrainy, na Białorusi, jak też na Litwie przeważają południowo-wschodnie wiatry, które przenoszą dym w kierunku Litwy. Służba przestrzega mieszkańców Wilna i okolic, by się nie dziwili, jeżeli przebywając na dworze, poczują zapach dymu.

Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to jedne z przyczyn pojawienia się ognia w lesie. Z kolei latem powodem pożarów są utrzymujące się wysokie temperatury, co powoduje wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. 

Strażacy przypominają, że splanie trawy jest karalne: winowajca może zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset euro kary. Jest to też niezwykle niezbezpieczny proceder – ogień może rozprzestrzeniać się z dużą prędkością i stać się realnym zagrożeniam dla budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Na podstawie: geoportal.lt, madeinvilnius, straz.gov.pl