Zapominalscy mogą zapłacić podatki. Bez konsekwencji


Budynek Państwowej Inspekcji Podatkowej, fot. lt.wikipedia.org
Państwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) do lipca bieżącego roku stwarza mieszkańcom i przedsiębiorstwom jednorazową możliwość zadeklarowania zapomnianych w przeszłości dochodów i zapłacenia za nie podatków bez odsetek za zwłokę czy kar.„Do pakietu działań na rzecz walki z szarą strefą gospodarki dodano dwa kolejne – możliwość zwrotu podatku od określonego rodzaju wydatków oraz jednorazową możliwość zapłacenia zapomnianych podatków. W oparciu o doświadczenie innych państw stworzyliśmy własny model. Nie wątpię w sukces tego przedsięwzięcia, ponieważ jest ono jednorazowe” – we czwartek, 10 stycznia, podczas konferencji prasowej powiedziała dyrektor Państwowej Inspekcji Podatkowej Edita Janušienė.

Państwowa Inspekcja Podatkowa podkreśla, że możliwość zapłacenia zapomnianych podatków bez odsetek za zwłokę czy kar będzie tylko jedna. Opłaty uregulować należy do 1 lipca bieżącego roku. W przyszłości takiej możliwość płatnicy podatków nie będą mieli.

„Będzie bardzo przykro, jeżeli przyjdzie zastosować surowe sankcje” – twierdzi E. Janušienė.

Osoby, które zdecydowałyby się skorzystać z zaproponowanej możliwości w styczniu–czerwcu bieżącego roku powinny złożyć lub uściślić swoje deklaracje z okresu 2014–2018 lub za wszystkie pięć lat i zadeklarować zapomniane dochody.

Państwowa Inspekcja Podatkowa nie będzie identyfikowała osób, które skorzystają z powyższej możliwości, deklaracje bowiem będą składane i uściślane w trybie ogólnym drogą elektroniczną. Zapewniona zostanie pełna anonimowość osób, które skorzystają z przedstawionej im przez PIP możliwości.

Wobec tych, którzy spóźnią się z zapłaceniem należności, stosowane będą surowe sankcje.

„Podkreślamy, że kary będą nieuniknione. W sposób pryncypialny będziemy oceniali naruszenia i będziemy wymierzali maksymalne kary, na które pozwalają nam obowiązujące akty prawne i przepisy. Praktyka dowodzi, że w niektórych wypadkach, maksymalna odpowiedzialność bywa dość wysoka – wynosi połowę lub ponad połowę naliczonej kwoty podatków” – podkreśla kierownik Departamentu Prawa Państwowej Inspekcji Podatkowej Rasa Virvelienė.

Po zadeklarowaniu zapomnianych uprzednio dochodów należne podatki trzeba zapłacić w ciągu 20 dni, jednakowoż płatnicy mogą rozłożyć spłaty na okres do 2 lat.

Na podstawie: bns.lt, vmi.lt