Zaproponuj, gdzie posadzić drzewo w Wilnie

Wilno uznawane jest za jedną z najzieleńszych stolic Europy. Władze miasta robią wszystko, by ten tytuł był ciągle aktualny. W tym roku posadzono tu rekordową liczbę drzewek - 3140. W przyszłym roku planuje się zasadzić jeszcze więcej, a mieszkańcy stolicy są zachęcani do proponowania miejsc, gdzie i jakie drzewka mają się pojawić.


Została stworzona aplikacja internetowa, dzięki której wilnianie będą mogli zgłaszać swoje sugestie co do nowych drzewek. Wystarczy otworzyć mapkę i przy pomocy pomarańczowego kółka zaznaczyć miejsce, w którym proponujemy zasadzenie nowego drzewka. W komentarzu można dodać propozycję, jaka konkretnie to ma być roślina i wyjaśnienie, dlaczego wybieramy akurat to miejsce.

Ciekawym i cennym jest fakt, że na mapce można będzie zobaczyć wszystkie drzewa rosnące w Wilnie. Zielonymi kółkami zaznaczono te, które zasadzono w roku bieżącym, a pomarańczowymi - miejsca, które zaproponowali inni mieszkańcy.

Drzewka w stolicy są sadzone najczęściej wiosną - pomiędzy marcem a majem. Najczęściej są to lipy, które są najbardziej odporne. Poza lipami wysadzane są brzozy, klony, jesiony, jarzębiny. Zanim trafią one na wileńskie ulice, są hodowane w szkółkach przez 14 lat, aż osiągną 6-7 metrów wysokości.

Na podstawie: vilnius.lt