Zaprzysiężono nowy rząd Litwy


Sala posiedzeń w Sejmie Litwy, fot. wilnoteka.lt
Sejm Litwy w drugim czytaniu zaaprobował program rządu. W czwartek ministrowie nowego gabinetu zostali zaprzysiężeni i rozpoczęli pracę. Rząd zaprzysiężono w pełnym składzie, wraz z dwoma ministrami, których kandydatury prezydent Dalia Grybauskaitiė zatwierdziła w środę.
Nieobsadzone dotychczas urzędy ministra oświaty i nauki oraz ministra opieki socjalnej i pracy objęli Dainius Pavalkis i Algimanta Pabedinskienė. Oboje politycy są członkami Partii Pracy.

Aby nowy rząd mógł oficjalnie rozpocząć pracę, potrzebne było zatwierdzenie jego programu przez sejm. W czwartkowym głosowaniu parlamentarzyści większością głosów poparli program gabinetu ministrów. Za programem głosowało 83 deputowanych: socjaldemokraci, Partia Pracy, Porządek i Sprawiedliwość oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.

Przeciwko programowi opowiedziało się 39 posłów: konserwatyści i liberałowie. Od głosu wstrzymało się 9 parlamentarzystów: przedstawiciele Drogi Odwagi i mieszanej grupy parlamentarnej.

W nowym programie rząd zapowiada między innymi dążenie do tworzenia państwa dobrobytu, zmniejszenia nierówności społecznej i zrewidowania systemu podatkowego. Wśród priorytetowych prac nowego gabinetu wymienia się projekt budowy terminalu gazu skroplonego w Kłajpedzie. W programie nie pada także stanowcze "nie" dla projektu budowy elektrowni atomowej w Wisagini, mimo że w referendum obywatele Litwy opowiedzieli się przeciw budowie.

Program nowego rządu przewiduje, że w ocenie wyników referendum będzie brana pod uwagę narodowa strategia energetyki atomowej oraz dalekosiężne perspektywy energetyki atomowej na Litwie.

W podjęciu powyższych decyzji dużą rolę odegra minister energetyki Jarosław Niewierowicz - pierwszy Polak na stanowisku ministra w niepodległej Litwie. Wśród innych ministrów J. Niewierowicza wyróżnia jego bezpartyjność. Jest ministrem delegowanym przez AWPL, jednak formalnie nie należy do tej partii.

W rządzie zasiadło 8 ministrów socjaldemokratów, 3 przedstawicieli Partii Pracy, 2 z Porządku i Sprawiedliwości.

Na podstawie: BNS, inf.wł.

Komentarze

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.