Zasady głosowania w II turze wyborów prezydenckich


fot. gov.pl
Ponowne głosowanie w wyborach prezydenta RP (II tura wyborów) odbędzie się 12 lipca 2020 r. w godzinach 7:00 – 21:00 (czasu litewskiego) w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie (Ambasada RP w Wilnie, Šv. Jono g. 3).


Wyborcy zarejestrowani przed pierwszą turą wyborów:
Uwaga: Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na II turę, także co do wybranej formy głosowania. Zmian w sposobie głosowanie w II turze można dokonać wyłącznie z głosowania osobistego na korespondencyjne. Osoby chcące dokonać takiej zmiany prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wilnie (przez system ewybory nie ma możliwości zmiany)

Uwaga:
zmiany sposobu głosowania z osobistego na korespondencyjne można dokonać wyłącznie do północy 29 czerwca 2020 r.
Rejestracja nowych wyborców:
Wyborcy, którzy chcą w trakcie II tury głosować w Wilnie, a nie byli zarejestrowani przed I turą, mogą rejestrować się do spisu wyborców:
  • w przypadku głosowania korespondencyjnego - najpóźniej do 29 czerwca 2020 r. do północy;
  • w przypadku głosowania osobistego - najpóźniej do 9 lipca 2020 r. do północy.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców ewybory bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie:
  • e-mailowo: wilno.amb.wk@msz.gov.pl 
  • pisemnie, na adres: Lenkijos Respublikos Ambasados Konsulinis Skyrius, Šv. Jono g. 3, Vilnius 01123
  • telefonicznie, nr tel.: +370 5 219 4731;
  • faksem, nr faksu: +370 5 2194744
Zmiana miejsca głosowania
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula w Wilnie, który zmienia miejsce pobytu przed dniem powtórnego głosowania, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania

Uwaga: zaświadczenie nie uprawnia do głosowania korespondencyjnego. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie:
  • e-mailowo: wilno.amb.wk@msz.gov.pl 
  • pisemnie, na adres: Lenkijos Respublikos Ambasados Konsulinis Skyrius, Šv. Jono g. 3, Vilnius 01123
  • faksem, nr faksu: +370 5 2194744.
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, czyli do 10 lipca 2020 r.. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.