Zasłużony dla Wileńszczyzny


Profesor Zygmunt Józef Przychodzeń, fot. sggw.pl
Profesor Zygmunt Józef Przychodzeń, dzięki zaangażowaniu którego kilkaset młodych ludzi z Wileńszczyzny mogło studiować w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), spotkał się z władzami rejonów wileńskiego i solecznickiego oraz wizytował kilka polskich szkół.
Obecnie prof. Przychodzeń pełni funkcję prorektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. W ubiegłym roku po 45 latach pracy w SGGW profesor pożegnał się z uczelnią, w której przez wiele lat pełnił ważne funkcje. Był między innymi przez 15 lat pełnomocnikiem rektora SGGW do spraw kontaktów ze szkołami na Wschodzie. Dzięki jego zaangażowaniu ponad 250 wychowanków Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace (w rejonie wileńskim) mogło podjąć studia na różnych kierunkach SGGW i uzyskać dyplom inżyniera lub magistra.

W uznaniu zasług prof. Przychodzeń otrzymał w grudniu 2010 roku dyplom uznania od władz rejonu wileńskiego "Za wkład w przygotowanie kadry inteligencji oraz rozwój turystyki na Wileńszczyźnie". W imieniu mer rejonu wileńskiego Marii Rekść wyróżnienie wręczył wówczas radny Michał Treszczyński, który jest również wykładowcą Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace.

Wieloletnia współpraca między uczelniami zaowocowała również rozwojem możliwości turystycznych rejonu wileńskiego, pojawieniem się kilkunastu zagród agroturystycznych oraz nowym kierunkiem studiów w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace.

Na podstawie: vilniaus-r.lt