Zatrzymaj wzrastający rasizm i dyskryminację


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasizmowi (European Action Week Against Racism) koordynowany jest przez sieć organizacji pozarządowych UNITED for Intercultural Action. Tydzień odbywa się co roku 21 marca w kontekście Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, który ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Propagowanie wśród społeczeństwatolerancji i uszanowania każdego człowieka niezależnie od osobistych potrzeb i uczuć, zwracaniu uwagi na człowieka i jego godność bez względu na różnice społeczne tj. pochodzenie etniczne, kolor skóry, stan zdrowia, wyznawaną religię i filozofię życia, przynależność subkulturową, stan majątkowy, orientację seksualną, rozwój intelektualny czy wykonywaną pracę. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że każdemu człowiekowi należy się szacunek.

W tym roku Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) po raz drugi popierając inicjatywę UNITED tradycyjnie upamiętniła Dzień Przeciwko Rasizmowi w Centrum Wilna wystawiając swoje stoisko. Mimo że dzień był dosyć mroźny, zainteresowanie nim było ogromne. Przechodnie na prospekcie Gedyminasa chętnie zatrzymywali się przy namiocie EFHR. Podczas Akcji Fundacja rozdawała ulotki informacyjne o EFHR, inicjatywie Fraternite2020, materiał informacyjny nt. walki z dyskryminacją i rasizmem, sporządzony przez UNITED.

Szczególne zainteresowanie wśród przechodzących budziłybroszury Rady Europy, których litewsko- i polskojęzyczną wersję opracowała Fundacja pt.: „Prawa i wolności w praktyce”, które bogato ilustrują Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz znakomicie przedstawiają funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (http://www.efhr.eu/broszura-prawa-i-wolnosci-w-praktyce/).

W celu możliwej współpracy nawiązano kontakt z kilkoma przedstawicielami NGO, a także mediami litewskimi. Osoby zainteresowane mogły uzyskać bezpłatne porady prawne, których udzielali prawnicy Fundacji, a także umówić się na spotkanie w Fundacji. Udzielono konsultacji prawnych w zakresie prawa karnego, o ochronie życia prywatnego. Poza tym rozwinęła się bardzo ciekawa dyskusja nt. praw człowieka oraz NGO i ich działalności na Litwie.

Dziękujemy tym, którzy byli z nami oraz zachęcamy do aktywnej walki z dyskryminacją i rasizmem.

Wszystkich zainteresowanych przyjazdem naszych prawników do swoich instytucji lub miejscowości w celu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu praw człowieka prosimy o kontakt na efhr@efhr.eu (http://www.efhr.eu/kontakt/).
 

Komentarze

#1 # p Kmicic ważne

# p Kmicic ważne sprostowanie. adresu efhr. Może dotychczasowy adres dla zgłaszających przekierowany
do służb specjalnych aby przykładnie ukarać składających skargi ?

#2 Broszury są dostępne pod

Broszury są dostępne pod adresem http://www.efhr.eu/broszury-rady-europy/

#3 do efhr,adres nie działa;

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.