Zatrzymano prezesów Litewskiej Konfederacji Biznesu i Litewskiego Zrzeszenia Banków


Na zdjęciu (w centrum): prezes Litewskiej Konfederacji Biznesu Valdas Sutkus, fot. BNS
Prezes Litewskiej Konfederacji Biznesu Valdas Sutkus i prezes Litewskiego Zrzeszenia Banków Mantas Zalatorius oraz cztery inne osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniami o nielegalny wpływ na procesy legislacyjne. Zatrzymani zostali w ramach prowadzonego przez Służbę do Badań Specjalnych i Prokuraturę Generalną śledztwa ws. łapówkarstwa wielkich rozmiarów, przekupstwa, handlu wpływami, roztrwonienia mienia i fałszowania dokumentów.Jak twierdzi Prokuratura Generalna, zgromadzone daną świadczą o tym, że Valdas Sutkus podczas wykonywania swoich obowiązków w Litewskiej Konfederacji Biznesu i reprezentowania interesów jej członków oraz innych podmiotów biznesu, korzystając z zajmowanego stanowiska, stanowiska społecznego, znajomości, kontaktów bądź innych wpływów mógł otrzymywać nielegalne pieniężne wynagrodzenie za wywierany przez siebie wpływ na podejmowanie aktów prawnych korzystnych dla poszczególnych podmiotów biznesu.

Z tego powodu mogły wzrosnąć podatki dla wszystkich płatników podatków w kraju.

Obecnie w różnych miejscach na Litwie – w domach podejrzewanych, w ich miejscach pracy i innych – trwają rewizje oraz przeprowadzane są inne czynności procesowe.

V. Sutkus stanowisko prezesa Litewskiej Konfederacji Biznesu pełni od 2010 roku. Wcześniej pracował też w Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, Litewskiej Izbie Handlu, Przemysłu i Rzemiosła oraz spółkach „Achemos grupė”, „Fima”, „MG Baltic”. Był społecznym doradcą ówczesnego prezydenta Rolandasa Paksasa ds. gospodarczych.

47-letni Mantas Zalatorius Litewskim Zrzeszeniam Banków kieruje od maja 2017 roku. Zmienił wówczas na tym stnoawisku Stasysa Kropasa, który kierował tą instytucją od 2008 roku. Od 2018 roku. M. Zalatorius pełni również obowiązki wiceprezesa Litewskiej Konfederacji Przemysłowców.

Wcześniej M. Zalatorius pracował w Szwedzkiej Radzie ds. Handlu, zasiadał w radach spółek „Wisagińska Elektrownia Atomowa”, „Unicef Lietuva”, „Lietuvos energija”, „KB Components”, „Scandic Hotels”, współpracował z największymi spółkami z krajów skandynawskich, pośrednicząc w ich wejściu na rynki krajów bałtyckich, był doradcą podczas prywatyzacji spółki „Lietuvos telekomas”, sprzedaży komercyjnych stacji telewizyjnych i hoteli.

W 2015 roku M. Zalatorius otrzymał Krzyż Oficerski I stopnia Królewskiego Orderu Gwiazdy Polarnej za zasługi dla Królestwa Szwecji.

M. Zalatorius został zatrzymany w domu, pracownicy kierowanego przez niego zrzeszenia bowiem pracują obecnie zdalnie.

Na podstawie: bns.lt