Zbieranie wypalonych zniczy na cmentarzu Bernardyńskim


fot. organizatorów
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Wilna, wolontariuszy, uczniów szkół polskich i litewskich, harcerzy do wzięcia udziału w czynie społecznym zbierania wypalonych zniczy na cmentarzu Bernardyńskim w dniu 25 listopada (w sobotę) od godz. 10.30. Znicze na cmentarzu Na Rossie, według administracji cmentarza, zostały zebrane.


Uwaga! 25 listopada podczas zbiórki zniczy z członkami SKOnSR, worki będą zapewnione. Spotykamy się przy głównym (centralnym) wejściu na cmentarz Bernardyński o godz. 10.30

Pamiętajmy, że zużyte znicze często pękają (zwłaszcza zimą) i zostawiają ślady na pomnikach nagrobnych. Ponadto zebranie ogromnej ilości zniczy jest poważnym wyzwaniem.
 
P.S. Uczestnicząc w jesiennych akcjach uczniowie od SKOnSR mogą otrzymać zaświadczenie w sprawie godzin na cele społeczne. Należy wskazać e-mail, szkołę, imię i nazwisko ucznia, klasę, w której akcji uczeń brał udział, dzień oraz przesłać zdjęcie (dowód).Zbieranie wypalonych zniczy na cmentarzu Bernardyńskim
Cmentarz Bernardyński
25 listopada 2023 r.,  od godz. 10.30
Data: 
25.11.2023 - 10:30