Zdalny pomiar emisji spalin na Litwie już wkrótce


Fot. am.lrv.lt
Zatwierdzony przez rząd Narodowy Plan Zmniejszania Emisji Zanieczyszczeń Powietrza zakłada zdalne monitorowanie spalin emitowanych przez środki transportu. Początkowo ma ruszyć pilotażowy projekt informacyjny, we wtorek, 19 listopada, poinformowało Ministerstwo Środowiska. Po ocenie jego wyników rozważana będzie możliwość stałego zdalnego monitorowania zanieczyszczenia, identyfikowania na drogach Litwy środków transportu zanieczyszczających środowisko oraz informowanie o tym właścicieli pojazdów.

W ramach przygotowań do projektu pilotażowego analizowane jest doświadczenie innych krajów, gdzie zdalny pomiar spalin emitowanych przez środki transportu jest coraz popularniejszy. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz innych instytucji zainteresowanych zapoznali się z nowoczesną technologią z tego zakresu podczas prezentacji w Ambasadzie Szwecji w Wilnie.

Jak podkreśla ministerstwo, zdalny system pomiaru spalin emitowanych przez środki transportu pozwala mierzyć zdalnie ilość wytwarzanych zanieczyszczeń – tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla, cząstek stałych. Możliwe jest też wykrycie samochodów, które najbardziej zanieczyszczają środowisko oraz potencjalnych przypadków manipulowania kontrolą zanieczyszczenia.

Podczas zdalnego monitorowania odnotowywany będzie numer rejestracyjny środka transportu, prędkość pojazdu, warunki pogodowe. W ciągu pół sekundy sprzęt do zdalnego pomiaru wykonuje ponad sto pomiarów w emitowanych spalinach każdego środka transportu. Sprzęt jest ruchomy, montowany łatwo i szybko, ustawiany na jednopasmowych odcinkach dróg.    

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, zdalny pomiar zanieczyszczenia praktykowany jest w Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Austrii, Francji, Polsce, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.  

Badania przeprowadzone za pomocą takiego sprzętu w innych krajach potwierdzają, że zanieczyszczenie powodowane przez środki transportu w realnych warunkach jazdy jest większe niż dopuszczalne unijne standardy.

Standardów tych nie spełnia również duża część nowych środków transportu, szczególnie – napędzanych olejem napędowym, a emitowane przez nie zanieczyszczenie w postaci cząstek stałych lub tlenków azotu przypuszczalnie z powodu braków w urządzeniach zmniejszających zanieczyszczenie jest porównywalne do znacznie starszych samochodów.

Komisja Europejska popiera zdalny sposób pomiaru zanieczyszczenia powodowanego przez środki transportu.

 Na podstawie: ELTA, am.lrv.lt