Zdalny XXIX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020”


Fot. wilnoteka.lt
Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy”, odbywający się każdego roku jesienią w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, podczas eliminacji centralnych zrzesza wszystkich uczestników ze szkół Wilna, rejonu solecznickiego i wileńskiego. W tym roku XXIX edycja konkursu „Kresy 2020” przebiegała inaczej niż zwykle – w formie online.
W Wilnie do oceniania recytatorów zasiadła komisja w składzie: Czesława Osipowicz, Irena Litwinowicz i Lilia Kiejzik. Jak każdego roku dołączyła też komisja z Polski, w której skład weszli: Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Magdalena Kiszko-Dojlidko – skarbnik Podlaskiego Oddziału Wspólnota Polska oraz Mateusz Smaczny, aktor Białostockiego Teatru Lalek i wykładowca akademii teatralnej w Białymstoku.

Członkowie komisji zaznaczyli, że podczas oceniania szczególną uwagę zawsze zwracają na to, czy uczestnik z sensem i pasją przekazuje treść wiersza. Nie mniej ważna jest własna interpretacja, która w żaden sposób nie może nieść za sobą sztucznego przekazu. Często jednak komisji trudno wskazać tylko jedno wystąpienie, która jest warte pierwszego miejsca. Chociaż po długich naradach zawsze udaje się wyłonić zwycięzcę.

W tym roku na XXIX Spotkaniu Laureatów „Kresy 2020”, które odbędzie się zdalnie od 7 do 12 grudnia, Litwę będą reprezentować: Artur Dowgiało, Paulina Pieszko, Daniel Aleks Marcinkiewicz. Na miejscu rezerwowym znalazła się Diana Łukojć. 


Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Aleksandra Konina