Zdecydowano, że w Wilnie nie będzie metra


Fot. madeinvilnius.lt
Na środowym posiedzeniu rząd przyjął wniosek Ministerstwa Transportu i Komunikacji, w której proponuje się nie zatwierdzać projektu uchwały Sejmu o uznaniu projektu metra w Wilnie za projekt o szczególnym znaczeniu państwowym.W projekcie uchwały Sejmu przygotowanym przez parlamentarzystów w kadencji 2016–2020 proponuje się uznanie projektu metra wileńskiego za projekt o szczególnym znaczeniu państwowym oraz zaproponowanie rządowi rozpoczęcia organizacji realizacji projektu metra wileńskiego.

W ustawie o realizacji metra ustalono, że po wydaniu przez władze miejskie decyzji o potrzebie utworzenia metra, instytucje samorządu mogą zainicjować uznanie projektu metra za projekt o szczególnym znaczeniu państwowym lub gospodarczym.

We wniosku Ministerstwa Transportu i Łączności stwierdza się, że Sejm mógłby przyjąć proponowaną decyzję o uznaniu projektu metra wileńskiego za projekt o szczególnym znaczeniu krajowym tylko wtedy, gdyby władze miasta Wilna, po podjęciu decyzji o potrzebie budowy metra, zainicjowały przyznanie projektu o znaczeniu państwowym.

Zdaniem Ministerstwa, propozycja Rządu jest sprzeczna z procedurą organizowania realizacji projektu metra ustanowioną w ustawie o tym projekcie, narusza zasadę samorządu terytorialnego.

Rada samorządu miasta Wilna nie podjęła decyzji o budowie metra.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, ELTA