Złoty Krzyż Zasługi RP dla Jana Wierbiela


Jan Wierbiel, fot. Waldemar Dowejko
Postanowieniem z 4 grudnia 2018 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał wysokie ordery i odznaczenia państwowe obywatelom Litwy – osobom zasłużonym dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w obszarze kultury, nauki, mediów oraz osobom zaangażowanym w działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie. W gronie odznaczonych jest nasz redakcyjny kolega, redaktor, operator Wilnoteki Jan Wierbiel.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP pośmiertnie odznaczony został prof. Algis Kalėda (1952–2017) – wybitny polonista i lituanista, znawca literatury polskiej, badacz polsko-litewskich związków kulturowych, tłumacz, krytyk literacki i pedagog, współtwórca wileńskiej polonistyki.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za popularyzowanie polskiej kultury, w tym organizację kilkudziesięciu wystaw prezentujących polską sztukę, historię i kulturę przyznany został prof. Romualdasowi Budrysowi, dyrektorowi Litewskiego Muzeum Sztuki.

Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP prezydent Andrzej Duda przyznał: tłumaczce literatury polskiej Irenie Aleksaitė, dyrektor Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie Lolicie Jablonskienė, dyrektorowi Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie Kęstutisowi Kuizinasowi. Za popularyzowanie polskiej kultury, literatury, w tym za promocję postaci i twórczości, m.in. Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej został odznaczony wieloletni dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru, a od stycznia 2019 r. minister kultury Mindaugas Kvietkauskas. Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi RP przyznane zostały również redaktorowi naczelnemu „Kuriera Wileńskiego” Robertowi Mickiewiczowi, działaczce społecznej, opiekunce cmentarza Bernardyńskiego w Wilnie Jadwidze Pietkiewicz, tłumaczowi literatury polskiej Kazysowi Uscile i dyrektorowi Państwowego Wileńskiego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Markowi Zingerisowi.  

Złote Krzyże Zasługi nadane zostały: wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie Ramincie Jurenaitė, tłumaczowi literatury polskiej Vyturysowi Jarutisowi, wykładowcy Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Andrzejowi Pukszcie, lekarce, członkini Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, popularyzatorce wiedzy na temat profesora Kazimierza Pelczara Krystynie Rotkiewicz, dyrektorowi galerii Meno parkas w Kownie Arvydasowi Žalpysowi oraz dziennikarzowi, redaktorowi Wilnoteki Janowi Wierbielowi.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została dyrektor Centrum Tolerancji Państwowego Wileńskiego Muzeum Żydowskiego im. Gaona oraz Muzeum Samuela Baka Ieva Šadzevičienė, Brązowym Krzyżem Zasługi – pedagog Vytautas Toleikis.

Ponadto za promocję polskiej fotografii na Litwie medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis w stopniu brązowym odznaczony został dyrektor Festiwalu Fotograficznego „Kaunas Photo” Mindaugas Kavaliauskas.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się 22 stycznia w Pałacu Paców w Wilnie podczas noworocznego spotkania z przedstawicielami świata kultury, organizowanego przez ambasador RP na Litwie Urszulę Doroszewską oraz dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie Marcina Łapczyńskiego. W gali udział weźmie Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, który wręczy odznaczenia, oraz minister kultury Republiki Litewskiej Mindaugas Kvietkauskas.

Podczas ceremonii zostaną także wręczone specjalne podziękowania za wsparcie projektów promujacych polską kulturę na Litwie firmom Orlen Lietuva, AB Ventus Nafta oraz Polskim Liniom Lotniczym LOT. Dzięki ich pomocy udało się zrealizować szereg ważnych projektów, m.in. 18. Festiwal Filmu Polskiego na Litwie, a także litewską premierę spektaklu „Dziady” w reż. śp. Eimuntasa Nekrošiusa podczas festiwalu „Sirenos”.

Na podstawie: Instytut Polski w Wilnie