Zmarł Edward Piórko


Edward Piórko, Fot. Wilnoteka.lt
Zmarł Edward Piórko – aktywny działacz polskiej społeczności na Litwie, tłumaczył wszystkich litewskich i polskich prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów spraw zagranicznych od 1990 roku.

 

O śmierci Edwarda Piórko poinformowało w sobotę, 30 lipca, Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, w którym ostatnio przebywał.

Wyrazy współczucia w imieniu litewskiego Sejmu i własnym wyraziła w sobotę przewodnicząca parlamentu Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Edward Piórko był szanowany przez środowisko tłumaczy za wysoką jakość pracy i profesjonalizm. Był aktywnym obywatelem, umacniał współpracę między obu narodami poprzez swoje znaczące prace, przetłumaczył szereg dzieł ważnych dla stosunków kulturalnych między Litwą a Polską” – napisała Čmilytė-Nielsen na stronie internetowej Sejmu.

Edward Piórko był faktycznie świadkiem rozwoju stosunków litewsko-polskich od czasów odrodzenia się niepodległości obu krajów.

„Z perspektywy czasu widać, że niemało zrobiono, bo jeżeli na początku lat 90. były to stosunki, w których obu stronom brakowało wzajemnego zaufania, to teraz jest zupełnie inaczej” – mówił w rozmowie z Wilnoteką Edward Piórko w 2019 roku, gdy obchodził swoje 60-lecie.

Edward Piórko był absolwentem Szkoły Średniej nr 29 w Wilnie, obecnie Szkoła im. Szymona Konarskiego. Ukończył studia matematyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W 1983 roku rozpoczął pracę jako dyrektor szkoły w Okmianie, później był nauczycielem matematyki w szkole w Duksztach oraz szkole podstawowej nr 15 w Wilnie. W latach 1988-1990 pracował jako metodyk krajoznawstwa w Stacji Młodych Turystów w Wilnie.

W 1989 roku zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, następnie przystąpił do Związku Polaków na Litwie, zasiadając w zarządzie jego oddziału miejskiego w Wilnie. Był także fundatorem i członkiem Rady Fundacji Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości przez krótki okres pracował w Departamencie Mniejszości Narodowych przy rządzie (1990-1991). W 1991 roku został oficjalnym tłumaczem Sejmu Republiki Litewskiej.

Edward Piórko był uczestnikiem programu „Pokonać wieżę Babel”. Przekazał wiele materiałów i książek o Adamie Mickiewiczu do Muzeum Literatury w Odessie, Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie oraz wielu innych instytucji na Litwie i w Polsce.

Za swą działalność i pracę był uhonorowany zarówno przez państwo litewskie, jak i państwo polskie. Wśród nagród litewskich – medal Orderu „Už nuopelnus Lietuvai” („Za zasługi dla Litwy” 2005), wśród nagród polskich – odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” (2005), Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2003), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2009).

W ubiegłym roku Edward Piórko został laureatem Nagrody Obojga Narodów – nagrody przyznawanej przez Prezydium Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanej od 1999 roku za osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i sztuki, za prace stanowiące znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy.

Na podstawie: inf. wł., pl.wikipedia.org