Zmarł prof. Algis Kalėda


Prof. Algis Kalėda, fot. wilnoteka
We czwartek, 11 maja rano wieku 64 lat zmarł prof. dr hab. Algis Kalėda - wieloletni kierownik Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, tłumacz.Algis Kalėda
urodził się 2 października 1954 r. w miejscowości Mašnyčios w rejonie orańskim. W latach 1970-1972 studiował filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskiem, w latach 1972-1975 - filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru, wykładowcą Instytutu Pedagogicznego w Wilnie (obecnie - Litewski Uniwersytet Edukologiczny), Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wileńskiego. Wieloletnim kierownikiem Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. W 1999 r. nadany mu został tytuł profesora. Od 1987 r. był członkiem Litewskiego Związku Pisarzy.

Prof. A. Kalėda był badaczem literatury litewskiej i polskiej, krytykiem literackim, tłumaczem (przełożył m.in. utwory Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, S. Mrożka, S. Lema, W. Gombrowicza, B. Schulza), autorem książek "Adam Mickiewicz" (1985), "Słownik litewsko-polski" (Wilno 1991, Warszawa 2008), "Litwo, matko nasza miła… Antologia literatury polskiej o Litwie" (Wilno 1996), "Dzieje literatury litewskiej 1918-2000" (Warszawa 2000) i in., przeszło 120 artykułów i recenzji. 

"Był jednym ze znaczących badaczy literatury, tłumaczy. Jego przekłady Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza są bardzo ważne. Ma wielkie zasługi w utrzymywaniu naszych więzi z Polakami" - powiedział prezes Litewskiego Związku Pisarzy Antanas A. Jonynas.

W 2014 r. prof. A. Kalėda został laureatem Nagrody Polonicum, przyznawanej od 2006 r. przez kapitułę Nagrody Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej i języka polskiego za granicą.

Z Algisem Kalėdą będzie można się pożegnać w Domu Pogrzebowym przy ul. Olandų w Wilnie w niedzielę, 14 maja od godz. 9 do godz. 15.00. Urna z prochami zmarłego zostanie złożona do grobu na stołecznym cmentarzu w Rokanciszkach.
 

Na podstawie: BNS, inf.wł.

Komentarze

#1 Serdeczne wyrazy współczucia

Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny pana profesora.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.