Zmarła wieloletnia prezes Związku Polaków na Łotwie Wanda Krukowska


Wanda Krukowska, fot. wikipedia/Julo
W środę, 17 stycznia o godzinie 10 odbędzie się pogrzeb wieloletniej prezes Związku Polaków na Łotwie Wandy Krukowskiej. O śmierci swojej założycielki poinformował wczoraj ZPŁ. Miała 74 lata.Wanda Krukowska
urodziła się w 1943 roku w Rydze w polskiej rodzinie pochodzącej z Łatgalii. W 1974 roku ukończyła biologię na Łotewskim Uniwersytecie Państwowym, po czym pracowała jako kierowniczka laboratorium medycznego w szpitalu w Rzeżycy (łot. Rēzekne).

Była aktywną działaczką społeczną działającą na rzecz odrodzenia ruchu polonijnego na Łotwie w okresie przemian ustrojowo-społecznych. To ona znalazła się w gronie założycieli Związku Polaków na Łotwie. W 1988 roku objęła funkcję przewodniczącej filii ZPŁ w Rzeżycy. W latach 2000–2012 stała na czele jego Zarządu Główngo.

Była inicjatorką wielu ważnych wydarzeń kulturalnych oraz na rzecz oświaty polskiej na Łotwie. Założyła Polską Szkołę Podstawową w Rzeżycy. Z jej inicjatywy odbył się szereg przeglądów, festiwali, wystaw, tournée polskich i polonijnych artystów po Łotwie i za granicą, a także doroczny Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu (łot. Pasiene). 

Zasiadała także w Radzie Konsultacyjnej ds. Mniejszości Narodowych przy Prezydencie Łotwy. W wyborach w 1997, 2001 i 2005 roku bez powodzenia ubiegała się o mandat radnej Rzeżycy z ramienia ugrupowania TB/LNNK (pol. Dla Ojczyzny i Wolności/Łotewski Narodowy Ruch Niepodległości).

Za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

„To wielka strata dla całego środowiska Polaków na Łotwie” – czytamy na stronie internetowej Związku Polaków na Łotwie.


Na podstawie: ryga.zpl.lv, wikipedia

Komentarze

#1 Cześć jej pamięci!!!!

Cześć jej pamięci!!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.