Zmiany personalne w archidiecezji wileńskiej 2023


Fot. vilnensis.lt
Część księży w archidiecezji wileńskiej zmieni swoje parafie – skierowani zostają do nowych zadań. Informację w tej sprawie we środę, 8 czerwca, podała kuria archidiecezji wileńskiej. Poniżej podajemy nowe nominacje:diakon Linas Braukyla skierowany został do służby duszpasterskiej w Parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwaria Wileńska) z jednoczesnym pełnieniem obowiązków duszpasterza w Wileńskim Centrum Duszpasterstwa Akademickiego;

diakon Mirosław Jan Domański skierowany został do służby duszpasterskiej w Parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła;

diakon Deividas Stankevičius skierowany został do służby duszpasterskiej w Parafii Bazyliki Archikatedralnej pw. św. biskupa Stanisława i św. Władysława;

diakon Mirosław Ulewicz skierowany został do służby duszpasterskiej w Parafii pw. św. Teresy w Wilnie;

ks. neoprezbiter Edward Rynkiewicz mianowany został wikariuszem Parafii pw. św. Józefa w Wilnie (Zameczek);

ks. Darius Marcinkevičius, rezydent Parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie mianowany został wikariuszem tejże parafii;

ks. Almantas Kibirkštis zwolniony został z obowiązków administratora Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Dubiczach i Parafii Najświętszej Maryi Panny, Nieustającej Pomocy w Rudni i mianowany proboszczem Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Olkienikach;

ks. Jonas Naujokaitis zwolniony został z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Teresy w Wilnie i mianowany proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Dubiczach i Parafii Najświętszej Maryi Panny, Nieustającej Pomocy w Rudni;

ks. Edgar Jan Szostak zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju w Wilnie (Nowa Wilejka) i mianowany wikariuszem Parafii pw. św. Teresy w Wilnie;

ks. Aleksander Romanowski zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. św. Józefa w Wilnie (Zameczek) i mianowany wikariuszem Parafii pw.  Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju w Wilnie (Nowa Wilejka);

ks. Algis Vaickūnas zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Olkienikach i mianowany rezydentem Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie;

ks. Antanas Domeikis zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Twereczu i Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Wosiunach i mianowany proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Hoduciszkach;

ks. Ronald Kuźmicki zwolniony został z obowiązków wikariusza Parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie i mianowany proboszczem Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Twereczu i Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Wosiunach;

ks. Arūnas Mitkevičius zwolniony został z obowiązku pomagania w służbie pastoracyjnej w placówkach medycznych na terenie Parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Wilnie i – w związku z zakończeniem kadencji -  z obowiązków kapelana Wileńskiego Zakładu Karnego i zobowiązany do pomagania w służbie duszpasterskiej proboszczowi Parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie z pozostawieniem w obowiązkach administratora Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Bezdanach;

ks. Deimantas Braziulis zwolniony został z obowiązków proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Hoduciszkach i mianowany proboszczem Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Porudominie;

ks. Mozė Mitkevičius po powrocie ze studiów doktoranckich w Rzymie mianowany został wikariuszem Parafii Bazyliki Archikatedralnej pw. św. biskupa Stanisława i św. Władysława w Wilnie;

ks. Daniel Narkun zwolniony został z obowiązków duszpasterza Wileńskiego Centrum Duszpasterstwa Akademickiego z pozostawieniem pełnienia innych obowiązków.

Od 8 lipca 2023 r. o trzy lata przedłużono terminy pełnienia obowiązków następującym dziekanom: dziekanowi dekanatu ignalińskiego – ks. Vidasowi Smagurauskasowi, dziekanowi dekanatu święciańskiego – ks. Stanisławowi Maciukewiczowi, dziekanowi dekanatu kalwaryjskiego – ks. Jerzemu Witkowskiemu, dziekanowi I dekanatu wileńskiego – ks.  Virginijusowi Česnulevičiusowi, dziekanowi II dekanatu wileńskiego – ks. Ričardasowi Doveice, dziekanowi dekanatu nowowilejskiego – ks. dr. Eduardasowi Kirstukasowi, dziekanowi dekanatu trockiego – ks. Jonasowi Varaneckasowi, dziekanowi dekanatu solecznickiego ks. Rusłanowi Wilkielowi oraz dziekanowi dekanatu orańskiego – ks. Ernestasowi Maslanikowi.

Na podstawie: vilnensis.lt