Zmiany w parafiach Wilna i Wileńszczyzny


Kościół św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie, fot. Wilnoteka.lt
W archidiecezji wileńskiej nastąpią zmiany. Niektóre parafie w Wilnie i na Wileńszczyźnie będą miały nowych proboszczów i wikarych. Ks. Robert Mojsiewicz został mianowany sekretarzem osobistym wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa. O zmianach personalnych poinformowała wileńska kuria biskupia.

Ks. dr Hans Friedrich Fischer
został zwolniony ze stanowiska rezydenta w parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie i mianowany rezydentem w parafii św. Jana Pawła II w Wilnie.

Ks. Franciszek Jusiel
został zwolniony ze stanowiska rezydenta w katedrze wileńskiej i mianowany rezydentem w parafii Ducha Świętego w Grzegorzewie z zachowaniem innych dotychczasowych stanowisk.

Ks. Andrzej Byliński nie będzie już administratorem w parafii Ducha Świętego w Wilnie. Nadal będzie wikariuszem w tej parafii.

Ks. Wojciech Górlicki został mianowany wicedziekanem I dekanatu wileńskiego z zachowaniem innych dotychczasowych stanowisk.

Proboszcz parafii Świętej Trójcy w Suderwie ks. Stanisław Maciukiewicz został przeniesiony na takież stanowisko w parafii Wszystkich Świętych w Święcianach i w parafii św. Izydora w Reszkutanach. Będzie też pełnił funkcję dziekana dekanatu święciańskiego. Proboszczem parafii Świętej Trójcy w Suderwie będzie ks. Kęstutis Masevičius.

Ks. Vaidas Vaišvilas został zwolniony ze stanowiska rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie i będzie proboszczem parafii Matki Boskiej Szkaplerskiej w Druskienikach. 
Nowym rektorem Sanktuarium będzie ks. Povilas Narijauskas.
 
Ks. Waldemar Szyrwinski zostanie opiekunem kursu przygotowawczego w Wileńskim Seminarium Duchownym im. św. Józefa.

Ks. prałat Jan Kasiukiewicz kończy posługę kapłańską w Mejszagole i Olanach i odtąd będzie rezydentem w parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie.

Ks. Witold Michałowski ze stanowiska proboszcza w parafii NMP w Szyłanach został przeniesiony na takież stanowisko w parafii Wniebowzięcia NMP w Mejszagole i parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Olanach.

Ks. Paweł Paukszto kończy posługę kapłańską w parafii św. Szymona Apostoła i Judy Tadeusza w Marcińkańcach oraz Wniebowzięcia NMP w Kabeliai. Nie będzie też pomagał w duszpasterstwie w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Druskienikach. Odtąd będzie proboszczem w parafii Nawiedzenia NMP w Widziszkach oraz będzie służył pomocą w parafii Narodzenia NMP w Ignalinie.

Ks. Raimundas Macidulskas został zwolniony ze stanowiska proboszcza w parafii św. Edwarda w Nowych Święcianach i odtąd będzie proboszczem w parafii św. Szymona Apostoła i Judy Tadeusza w Marcińkańcach oraz Wniebowzięcia NMP w Kabeliai. Będzie też pomagał w duszpasterstwie w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Druskienikach.

Ks. dr Valdas Girdžiušas kończy posługę w parafii Św. Izydora w Reszkutanach oraz nie będzie pomagał w parafii Wszystkich Świętych w Święcianach. Obejmie funkcję proboszcza w parafii św. Edwarda w Nowych Święcianach, z zachowaniem innych dotychczasowych stanowisk.

Ks. Andrzej Ryszard Jasiński zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii św. Michała Archanioła w Niemenczynie i przeniesiony do parafii NMP Królowej w Nowej Wilejce w Wilnie, gdzie obejmie identyczne stanowisko.

Ks. Walenty Sziusza pozostaje na dotychczasowym stanowisku, ale zamiast w parafii św. Rafała Apostoła w Wilnie będzie pomagał w parafii św. Michała Archanioła w Niemenczynie.

Ks. Stanisław Walukiewicz przeniesiony z parafii Narodzenia NMP w Ignalinie, gdzie był wikariuszem, do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu, gdzie obejmie identyczne stanowisko.

O zmianach w parafiach Wilna i Wileńszczyzny wileńska kuria biskupia informuje na swojej stronie internetowej www.vilnensis.lt.

Na podstawie: vilnensis.lt