Zmienią terminy sesji sejmu?


Już w najbliższą sobotę, 10 marca rozpocznie się kolejna wiosenna sesja Sejmu RL. Przewodniczący parlamentu Viktoras Pranckietis proponuje tymczasem rozważyć możliwość zmiany określonego w Konstytucji terminu sesji. Proponuje, by zarówno wiosenna, jak też jesienna sesje mogły się rozpoczynać wcześniej i były powiązane nie z konkretną datą, lecz z którymkolwiek wtorkiem miesiąca, tradycyjnym dniem posiedzenia sejmu.

Obecnie Konstytucja określa, że wiosenna sesja rozpoczyna się 10 marca i kończy 30 czerwca, jesienna sesja odpowiednio – 10 września i 23 grudnia.

„Zazwyczaj na wiosenną sesję brakuje czasu – jest przedłużana kosztem lata. Zaproponujemy rozważenie możliwości rozpoczynania wiosennej sesji wcześniej – w drugi czy trzeci wtorek lutego” – we czwartek, 8 marca po wspólnej naradzie kierownictwa sejmu i członków rządu powiedział dziennikarzom Viktoras Pranckietis.

„Rozważana jest też możliwość rozpoczynania jesiennej sesji nie 10 września, a innego dnia. (…) Te ustalone daty nie mają głębszego uzasadnienia” – dodał.

By zmienić terminy sesji, powinny zostać przyjęte poprawki do Konstytucji. Poprawki takowe są przyjmowane większością co najmniej 94 głosów posłów w każdym głosowaniu. Odbywają się dwa głosowania z trójmiesięczną przerwą.

Kierownictwo sejmu, przewodniczący komitetów oraz starostowie frakcji omówili we czwartek z członkami rządu prace nadchodzącej wiosennej sesji. Program prac zawiera ponad 600 projektów.

Podczas narady zaplanowano wprowadzenie dyskusji eksperckich w sejmie oraz składania przez ministrów sprawozdań z realizacji aktów prawnych.  

Rząd zgłasza na wiosenną sesję projekty ustaw dotyczące m.in. wsparcia dla młodych rodzin przy nabywaniu mieszkań w regionach, systemu opłaty za pracę etatową dla nauczycieli, nowego modelu finansowania szkolnictwa wyższego, reformy służby państwowej, zmiany systemu migracji, zatwierdzenia zasad głosowania internetowego, ratyfikowania unijnej umowy o wolnym handlu z Kanadą.

Prezydent Dalia Grybauskaitė zgosiła na sesję siedem inicjatyw legislacyjnych, w tym – poprawki do Kodeksu Pracy, które zakładają, że dla osób zatrudnianych według umów o pracę w sektorze publicznym byłyby organizowane i publicznie ogłaszane konkursy na stanowiska.  

Na podstawie: bns.lt