Zmniejsza się ilość dyskryminujących ogłoszeń o pracy


Fot. wilnoteka.lt
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) cieszy się z faktu, że wzrasta świadomość obywateli Litwy na temat prawa równych możliwości wszystkich obywateli. EFHR zajmuje się monitorowaniem cyberprzestrzeni oraz jest jedyną organizacją pozarządową na Litwie, dzięki której autorzy dyskryminujących oraz obraźliwych komentarzy w Internecie zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Uwzględniając stan rzeczy z kilku ostatnich lat (ilość zarejestrowanych obraźliwych komentarzy oraz ilość złożonych wniosków) EFHR stwierdza, że ilość dyskryminujących wypowiedzi w przestrzeni internetowej, w tym w ogłoszeniach o pracę, zmniejsza się.
W art. 8 ustawy Republiki Litewskiej o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn jest zaznaczone, że „w ogłoszeniach o pracę, o przyjęciu do służby cywilnej lub w celu spełniania potrzeb edukacyjnych zakazuje się bezwzględnie wskazywania wymogów odnośnie pierwszeństwa ze względu na płeć”. Również w artykule 11 Ustawy o równym traktowaniu jest zaznaczone, że w ogłoszeniach o pracę zabrania się wyróżniać takie cechy potencjalnego pracownika jak płeć, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, status społeczny, niepełnosprawność, poglądy religijne, wiek. Jednak w ogłoszeniach pracy często pojawiają się preferencje dotyczące konkretnych cech potencjalnego pracownika, najczęściej są to preferencje dotyczące płci (np. że poszukiwane są tylko dziewczyny) oraz wieku (pożądani są tylko przedstawiciele określonej grupy wiekowej), a więc pracodawca, do którego mają się zgłaszać tylko „sympatyczne dziewczyny do 30 lat” w sposób oczywisty narusza prawo państwowe.

EFHR już nieraz składała skargę do Litewskiego Rzecznika Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) w sprawie dyskryminujących ogłoszeń pracy, pojawiających się przede wszystkim w Internecie. Rzecznik z kolei informował autorów ogłoszeń o naruszeniu prawa, żądając również wyjaśnienia dotyczącego dyskryminującej treści ogłoszeń. W większości wypadków, po otrzymaniu zawiadomienia od Rzecznika, treść wypowiedzi jest zmieniana bądź samo ogłoszenie jest usuwane z sieci przez jego autorów, którzy naruszenie prawa państwowego najczęściej tłumaczą nieznajomością ustawy. Składanie wniosków w sprawie dyskryminujących ogłoszeń o pracy sprawia również, że autorzy ogłoszeń zapoznają się z treścią Ustawy o równym traktowaniu oraz będą bardziej świadomi i odpowiedzialni publikując ogłoszenia.

Fundacja zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą naruszać prawo bądź zawierają treści dyskryminacyjne. Szczególnie zachęcamy do pisania wniosków w sprawie dyskryminujących publikacji w prasie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już powiadomili Fundację o tego typu ogłoszeniach. Zachęcamy do współpracy.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści w artykułach nadesłanych.

Komentarze

#1 Podeślij tą ofertę do

Podeślij tą ofertę do Fundacji. Ona będzie wiedziała co z nią robić.

#2 No na pewno takich ogloszeń

No na pewno takich ogloszeń jest.. Tak jak urząd równych możliwości sam nie jest w stanie tego skontrolować pomoc EFHR jest bardzo trafna. No a dla EFHR proponuję zwrócić uwagę na bary oraz kluby nocne, periodycznie potrzebują barmenów płci żeńskiej.

#3 Jestem pewna, iż każdy

Jestem pewna, iż każdy świadomy obywatel mógłby także przesyłać do EFHR dyskryminujące oferty pracy i komentarze, aby nie być tylko pasywnym obserwatorem naruszeń :-).

#4 Edukacja i jeszcze raz

Edukacja i jeszcze raz edukacja... A mnie jeszcze dziwi, czemu o takiej instytucji jak Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tak mało słychać w tv, radiu, gazetach?! Skromna, czy słabo działająca? Pytanie retoryczne.

#5 Widziałm gdzieś ogłoszenie że

Widziałm gdzieś ogłoszenie że do pracy jest poszukiwana krawcowa w wieku emerytalnym, czy to też przejaw dyskryminacji?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.