Znaczek Poczty Litewskiej poświęcony Białorusinom


Fot. post.lt
W piątek, 30 października, Poczta Litewska wprowadzi do obiegu poświęcony Białorusinom znaczek z serii „Mniejszości i wspólnoty narodowe na Litwie”. Autorką znaczka pocztowego, który ukaże się w nakładzie 20 tys. egzemplarzy, jest plastyczka Aušrelė Ratkevičienė. Wartość nominalna znaczka – 0,55 euro. Jednocześnie z nowym znaczkiem pocztowym ukaże się również Koperta Pierwszego Dnia Obiegu.Białoruska mniejszość narodowa jest trzecią co do wielkości mniejszością narodową na Litwie – po Polakach i Rosjanach. Według danych spisu powszechnego ludności z roku 2011 Białorusini stanowią 1,2 proc. ogółu mieszkańców Litwy – 36, 2 tysiąca. Większość Białorusinów mieszka w Wilnie, znaczna ich część – w Kłajpedzie i Wisagini. Obywatele Litwy narodowości białoruskiej mieszkają również w rejonach solecznickim, święciańskim i trockim.

Na znaczku pocztowym przedstawiona została kobieta w białoruskim stroju ludowym. Istnieje ponad 30 różnych wariacji białoruskiego stroju ludowego. Dominuje w nim kolor biały. Jest to swoiste nawiązanie do nazwy kraju (Biała Ruś). Kolor czerwony natomiast symbolizuje wolność narodu.

W serii „Mniejszości i wspólnoty narodowe na Litwie” od 2014 roku ukazały się znaczki pocztowe poświęcone Polakom, Karaimom, Żydom, Tatarom.

Jednocześnie z nowym znaczkiem pocztowym ukaże się również Koperta Pierwszego Dnia Obiegu. W piątek, 30 października, w oddziale poczty przy ul. Totorių 8 korespondencja z nowym znaczkiem będzie znakowana stemplem okolicznościowym. 


Na zdjęciu: Koperta Pierwszego Dnia Obiegu, fot. post.lt

Na podstawie: bns.lt, post.lt