Znawcy Krąpca pojadą do Lublina


Wileńskie eliminacje do konkursu, fot. E. Rzeszódko/Wilnoteka
"Zawsze podziwiałem Twój realizm spojrzenia na codzienność i maksymalizm w szukaniu odpowiedzi na związane z nią pytania i problemy" - tak pisał w liście do ojca profesora Mieczysława Krąpca Jan Paweł II. Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwają wileńskie eliminacje do konkursu "Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej". Spotkali się na nich uczniowie wieleńskich szkół, którzy o tym wielkim Polaku wiedzą dużo, a nawet bardzo dużo. Ogranizatorem litewskich eliminacji jest Macierz Szkolna Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie.
Ogranizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ojcu M. Krąpcu jest Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. 

Dzisiejsze eliminacje w wileńskim DKP odbywały się w dwóch grupach wiekowych: pierwsza grupa to uczniowie klasy 7, 8 i 9, druga grupa wiekowa - uczniowie klasy 10 i 11. 

"Cieszę się, że tak wiele osób, tutaj na Wileńszczyźnie, jest zainteresowanych życiem i działalnością Mieczysława Krąpca" - podkreślił jeden z przedstawicieli Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

Spośród biorących udział w wileńskich eliminacjach komisja konkursowa wybierze sześć osób, które wykażą się największą wiedzą o życiu i działalności ojca Krąpca. Zwycięzcy wraz z opiekunem pojadą na początku maja do Polski, do Lublina, by tam wziąć udział w finałowych zmaganiach konkursowych. 

Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się w dniach 5-6 maja 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. 7 maja uczestnicy ogólnopolskiego finału wyjadą do Lwowa, na Ukrainę. 

Na zwycięzców etapu ogólnopolskiego czekają także wartościowe nagrody: obóz młodzieżowy w okresie letnim lub zimowym (do wyboru), aparaty fotograficzne oraz książki i albumy.

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec był jednym z najwybitniejszych filozofów polskich. Założył Lubelską Szkołę Filozofii, która dziś jest na świecie jednym z nielicznych ośrodków filozofii realistycznej. Zainicjował wydanie pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii i przewodniczył Komitetowi Naukowemu. Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec to pięciokrotny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Arcybiskup Stanisław Wielgus tak mówił po śmierci o. Mieczysława Krąpca, 10 maja 2008 r.: "To był najwybitniejszy intelektualista, najwybitniejszy myśliciel polski w drugiej połowie XX w. i początku XXI w. Wspominam go jako wspaniałego człowieka, miłośnika prawdy. Czujemy się osieroceni, ale i wdzięczni za to wielkie dobro, jakie nam zostawił. To był wielki Polak! Rzeczywiście realizował to hasło, które jest w herbie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Deo et Patria - Bogu i Ojczyźnie. Służył całe swoje życie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Tutaj można obejrzeć film dokumentalny o ojcu profesorze Mieczysławie Krąpcu.

Na podstawie: Inf.wł.
 

Komentarze

#1 Informacja o ogranizatorze

Informacja o ogranizatorze litewskich eliminacji została uzupełniona. Pisząc: "Ogranizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ojcu M. Krąpcu jest Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP" mowa była o ogólnopolskim konkursie, ogłosiła go Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. źródło: http://krapiecfoundation.com/strony/konkurs2011.htm Bardzo mi przykro, jeżeli poczuła się Pani urażona brakiem informacji o Macierzy Szkolnej Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie. Z wyrazami szacunku Ewelina Rzeszódko

#2 Szanowna WILNOTEKO,

Szanowna WILNOTEKO, zaskoczona jestem treścią tekstu "Znawcy Krąpca..." . Od początku do końca organizacją konkursu na Litwie zajmowała się Polska Macierz Szkolna na Litwie: informowała szkoły o konkursie, przyjmowała formularze zgłoszeniowe, przekazywała materiały otrzymane z Polski, układała listę uczestników, organizowała pobyt członków Fundacji w Wilnie, sfinansowała poczęstunek przygotowany dla uczniów itd. itp. Niestety, w artykule nie ma ani słowa o PMSz na Litwie. Dlaczego? Złośliwość czy brak odpowiedzialności, rzetelności...?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.