Znicze i kwiaty w miejscach polskiej pamięci narodowej


Fot. Waldemar Dowejko
Polscy dyplomaci na czele z ambasador RP na Litwie Urszulą Doroszewską złożyli we wtorek, 1 listopada, kwiaty i zapalili znicze w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu Na Rossie, w kaplicy powstańców styczniowych oraz polskiej kwaterze wojskowej na Nowej Rossie. Światełka pamięci zapłonęły też na grobach polskich żołnierzy spoczywających na wileńskich cmentarzach Kalwaryjskim i Bernardyńskim, w parku na Zakrecie.


Ambasador Urszula Doroszewska wskazuje, że „szczególną odpowiedzialnością reprezentanta państwa polskiego jest, by w tych dniach nawiedzić groby osób szczególnie zasłużonych dla obronności kraju”.

Przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych w Wilnie odwiedzali grobów zasłużonych Polaków przez cały miniony tydzień. Byli w ponad 80 miejscach pamięci na Litwie i zapalili kilka tysięcy zniczy.

Szacuje się, że na Litwie jest około 800 miejsc polskiej pamięci narodowej. W tym roku, dzięki inicjatywom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz wydziału konsularnego w Wilnie ta lista została uzupełniona o kolejne ponad 50 obiektów. Niektóre z nich zostały zgłoszone do renowacji zaplanowanej na przyszły rok.

Na podstawie: PAP, inf. wł.