Zostały rozdzielone środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku


Senat RP, fot. pl.wikipedia.org
Środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r., będące w dyspozycji Kancelarii Senatu RP, zostały rozdzielone. W tym roku pomoc senacka trafi do Polonii i Polaków żyjących w 54 państwach poza granicami ojczyzny. Budżet został utrzymany na poziomie roku ubiegłego i wynosi 100,5 mln zł.

Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami, przeznaczono na edukację – 33,25 mln zł. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego zaplanowano 16,7 mln zł, na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 16,65 mln zł, na media polonijne – 12 mln zł, na infrastrukturę polonijną – 16,7 mln zł i na pomoc charytatywną i socjalną 4,9 mln zł.

Senat tej kadencji usprawnił procedury naboru i rozpatrywania ofert tak, że złożone propozycje na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią w roku 2019 zostały rozpatrzone do 12 kwietnia br. Zakwalifikowanych zostało 267 (-1) spośród 616 ofert (jeden oferent wycofał się z realizacji zleconego mu zadania).

Najwięcej wniosków wpłynęło na realizację zadań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego – 217 ofert, w zakresie edukacji – 187 ofert, na wzmacnianie środowisk polonijnych i polskich poza granicami – 103 oferty, na infrastrukturę polonijną – 54 oferty, na pomoc charytatywną – 27 ofert, na pomoc mediom polonijnym – 28 ofert.

Dotacje przyznano na realizację 85 (-1) ofert w zakresie edukacji, 87 – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 37 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 – w zakresie mediów polonijnych, 29 – w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 – na pomoc charytatywną i socjalną.   

O najwyższe kwoty wystąpiły: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz  Fundacja „Wolność i Demokracja”. I te trzy organizacje otrzymały największe dofinansowanie z budżetu Kancelarii Senatu. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” otrzymało ponad 36,5 mln zł, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – prawie 32,5 mln zł, Fundacja „Wolność i Demokracja” – bez mała 9,5 mln zł. 

Oprócz tych największych beneficjentów dotacje na złożone oferty otrzymało 126 organizacji, w tym Caritas Polska, Stowarzyszenia „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Na podstawie: senat.gov.pl