Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego


Fot. wilnoteka.lt
Dzisiaj Litwa obchodzi jedno z najważniejszych świąt państwowych - Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Przed 94. laty, 16 lutego 1918 roku, 20. członków Litewskiej Rady Państwowej (Taryby) na czele z Jonasem Basanavičiusem podpisało i wydało akt ogłaszający niepodległość państwa litewskiego. Powstawanie demokratycznej Republiki Litewskiej oraz tworzenie się niepodległego rządu litewskiego zostało jednak utrudnione przez trwającą jeszcze I wojnę światową.
Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego bezapelacyjnie króluje w kalendarzu litewskich świąt państwowych. Zdaniem większości mieszkańców Litwy, dzień 16 lutego jest o wiele ważniejszy niż 11 marca, na który przypada Dzień Odzyskania Niepodległości.

Z okazji dzisiejszego święta na całej Litwie odbywa się wiele różnych uroczystości, niektóre z nich rozpoczęły się jeszcze wczoraj. Wilnianie i goście stolicy Litwy będą mogli wziąć udział w darmowych koncertach, które odbędą się w alei Giedymina oraz Wileńskim Domu Nauczyciela. Wzorem ubiegłego roku, na odcinku alei prowadzącym od Archikatedry Wileńskiej do pomnika Vincasa Kudirki, ponownie zostanie zapalonych 16 ognisk. Członkowie Wileńskiego Oddziału Litewskiego Związku Strzelców będą częstowali wszystkich chętnych gorącą herbatą.

Wieczorem, o godz. 19.30, na placu Katedralnym w Wilnie odbędzie się pokaz sztucznych ogni, który dopełnią przygotowane specjalnie z okazji święta narodowego efekty specjalne. Po raz pierwszy w historii Litwy pokaz sztucznych ogni będzie się odbywał na specjalnie przygotowanej ścianie o powierzchni 200 metrów kwadratowych, w pobliżu pomnika księcia Giedymina, na placu Katedralnym w Wilnie.

Litwa ponownie straciła niepodległość w 1940 roku, gdy weszła w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W latach 1945-1989 sowieckie służby starały się wymazać 16 lutego z litewskiej świadomości narodowej. Litwa odzyskała suwerenność dopiero 11 marca 1991 roku. To święto również jest obchodzone, jako Dzień Odzyskania Niepodległości. Obydwa dni są na Litwie wolne od pracy.

Szczegółowy program obchodów 94. rocznicy odrodzenia niepodległości państwa litewskiego można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Miasta Wilna, www.vilnius.lt

Na podstawie: vilnius.lt, inf.wł.

Comments

#1 Czy w Litewskim Związku

Czy w Litewskim Związku Strzelców występować będą weterani z okresu II Wojny i czy można będzie zrobić im zdjęcia ?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.