Protesty na Ukrainie przeciw ustawie o języku


Protesty w Kijowie, fot. unian.net
Około 4 tysięcy osób uczestniczyło wczoraj w ogólnoukraińskiej akcji protestacyjnej przeciw projektowi ustawy "O językach na Ukrainie". Nowe rozwiązania, przygotowane przez deputowanych rządzącej Partii Regionów, zakładają ustanowienie języka rosyjskiego drugim językiem państwowym. Demonstracja odbyła się pod hasłem "Zajmijcie się konkretnymi sprawami, a nie językiem".
W Kijowie przed gmachem Rady Najwyższej zebrało się około 2 tysięcy osób, wśród nich byli znani ukraińscy artyści i działacze społeczni. Akcja protestacyjna została przygotowana przez organizacje społeczne, m.in. przez obywatelski ruch Widsicz (Odpór), ruch ochotników Prostir Swobody (Przestrzeń Wolności) oraz kampanię społeczną Nowyj Hromadianyn (Nowy Obywatel). Protest odbywał się bez jakichkolwiek symboli partyjnych.

Protestujący domagali się wycofania z parlamentu ustawy "O językach na Ukrainie". Ich zdaniem jest ona jawnie sprzeczna z normami prawa międzynarodowego. Zgodnie z projektem ustawy "obowiązek stosowania języka państwowego czy sprzyjania jego wykorzystaniu w tej czy innej sferze życia społecznego nie powinny prowadzić do odebrania albo ograniczenia prawa do posługiwania się językiem rosyjskim czy innymi językami regionalnymi". Uczestniczący w manifestacji twierdzą, że oznacza to marginalizację języka ukraińskiego. Ich zdaniem ustawa jest niezgodna z konstytucją i istotnie nadaje językowi rosyjskiemu status drugiego języka państwowego.

Zebrani przed budynkiem wyższej izby ukraińskiego parlamentu wykrzykiwali hasła: "Dobrze  rozumiemy, czym jest dwujęzyczność - to nie żaden „dorobek narodowy”, a celowa polityka innego państwa, to świadoma rusyfikacja..." oraz "Drugi język urzędowy już działa, to język kłamstwa".

Wydaje się, że nowa ustawa "O językach na Ukrainie" nie uczyni Ukrainy państwem silnym i skonsolidowanym, jak zapewniają jej autorzy. Wprost przeciwnie: ustawa będzie oznaczała dalszą fragmentaryzację społeczeństwa oraz zwiększenie wewnętrznego napięcia między regionami i między ludźmi. Łatwo przewidzieć reakcję ukraińskojęzycznych radykałów, którzy ludności rosyjskojęzycznej we Lwowie spróbują stworzyć takie same warunki, jakie ma ludność ukraińskojęzyczna w Sewastopolu.

Na podstawie: unian.net, inf.wł.

Comments

#1 Maja racje. Zwiazki z potezna

Maja racje. Zwiazki z potezna Rassija tylko pomoga Ukrainie nie tylko na polu gospodarczym ale i kulturowym.
dls Cowboy

#2 na daremno, i tak praktycznie

na daremno, i tak praktycznie rosyjski jest drugim językiem w kraju...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.