Prezydenci Litwy, Polski i Rumunii: wzywamy UE do rozszerzenia pakietu pomocy dla Białorusi


Na zdjęciu: Pałac Prezydencki w Wilnie, fot. lt.wikipedia.org
Prezydent Gitanas Nausėda wespół z prezydentami Polski i Rumunii wzywa Unię Europejską do rozpatrzenia planu pomocy dla Białorusi. Jak głosi komunikat Urzędu Prezydenta, G. Nausėda w opublikowanej w poniedziałek, 21 września, wspólnej z partnerami deklaracji apeluje do instytucji unijnych oraz państw członkowskich UE o rozpoczęcie omawiania pakietu działań pomocowych dla „demokratycznej Białorusi, która dąży do przemian politycznych, gospodarczych i społecznych”. Plan zostanie przedstawiony na najbliższym szczycie Rady Europejskiej.

Prezydenci Gitanas Nausėda, Andrzej Duda i Klaus Iohannis

zapewnili we wspólnym oświadczeniu, że opowiadają się za wolnością i rozwojem demokratycznych reguł na Białorusi. Jak zaznaczyli, „wolne, uczciwe i przejrzyste wybory są podstawowym prawem demokratycznym każdego narodu”, a uznanie ich wyników za zgodne z prawem jest możliwe „tylko wtedy, gdy przeprowadza się je zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych oraz pod warunkiem międzynarodowej obserwacji wyborów”.

Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii podkreślili, że „nikt inny oprócz narodu białoruskiego nie ma ostatecznego prawa do decydowania o losie swojego kraju”. Zapewnili, że szanują każdą taką decyzję podjętą na podstawie prawa.

G. Nausėda, A. Duda i K. Iohannis zaznaczyli w oświadczeniu, że „dobrze prosperująca Białoruś, zbudowana na zaufaniu społecznym i wspólnej wizji, jest warunkiem wstępnym stabilniejszej i bezpieczniejszej Europy”. „Deklarujemy wolę współdziałania z narodem białoruskim w budowaniu demokratycznej ścieżki poprzez demokratycznie wybrane przywództwo państwa, wolne społeczeństwo obywatelskie, gospodarkę rynkową i praworządność” – czytamy w oświadczeniu trzech prezydentów.

Jak podkreślili G. Nausėda, A. Duda i K. Iohannis, Litwa, Polska i Rumunia są gotowe podzielić się wiedzą i doświadczeniami w kwestii „reform politycznych i gospodarczych, budowania niezależnych instytucji i ochrony środowiska, gdzie poszanowanie praw człowieka i wolności słowa byłyby niezachwianą podstawową normą społeczną”.

„Uważamy, że wspierając naród białoruski, Unia Europejska – jako wielka światowa potęga gospodarcza – powinna rozszerzyć pakiet pomocy dla demokratycznej transformacji gospodarczej Białorusi” – oświadczyli przywódcy Litwy, Polski i Rumunii.

Według prezydentów, pakiet powinien obejmować między innymi: ułatwienia w handlu z UE i pomoc w negocjacjach akcesyjnych do Światowej Organizacji Handlu, a także wprowadzenie ruchu bezwizowego po spełnieniu przez Białoruś niezbędnych warunków.

Prezydenci postulują także udzielenie Białorusi pomocy w dywersyfikacji sektora energetycznego i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Białorusi, a także umożliwienie dostępu do środków finansowych na restrukturyzację i ożywienie białoruskiej liberalnej gospodarki.

Prezydenci wzywają też do zwiększenia obecności i aktywności międzynarodowych instytucji finansowych w reformowaniu gospodarki i pobudzaniu inwestycji.

„Wzywamy społeczność międzynarodową do przyłączenia się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w przygotowaniu pozytywnego programu dla Białorusi wraz z pakietem wsparcia dla przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w tym kraju” – oświadczyli prezydenci Litwy, Polski i Rumunii.

Angielską wersję oświadczenia można znaleźć tutaj

Najbliższy szczyt UE zaplanowany jest na 24-25 września. Według oficjalnej agendy, unijni liderzy mają rozmawiać o jednolitym rynku, przemyśle, transformacji cyfrowej oraz relacjach z Turcją i Chinami. Szczyt ma być też okazją do rozmów dotyczących pandemii koronawirusa.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w imieniu Grupy Wyszehradzkiej zaproponuje tzw. Plan Marshalla dla Białorusi.

Na podstawie: bns.lt, PAP, prezydent.pl