Sondaż: większa część mieszkańców Litwy popiera reakcję władz na wydarzenia na Białorusi


Fot. BNS
Większa część mieszkańców kraju popiera reakcję władz na wydarzenia na Białorusi, wykazał sondaż opinii publicznej przeprowadzony przez spółkę badania opinii publicznej i rynku „Vilmorus” na zamówienie agencji informacyjnej BNS. Poparcie dla stanowiska władz Litwy wyraziło 38,5 proc. respondentów.
25 proc. indagowanych jest zdania, że reakcja władz Litwy w stosunku do Alaksandra Łukaszenki jest zbyt ostra, 5,8 proc. uważa – że zbyt łagodna. 30,7 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat.

Z danych sondażu wynika, ża za ostrym stanowiskiem wobec A. Łukaszenki najczęściej opowiadają się osoby o wyższych dochodach, gorzej działania Litwy oceniają bezrobotni i osoby o niskich dochodach.

„Uogólniając, można by rzec, że ci, którzy są mniej zadowoleni i mają mniejsze zaufanie do działań swojej władzy tu, na Litwie, skłonni są również mniej popierać jej stanowisko. Można przypuszczać, że nie jest to związane z obiektywną oceną sytuacji na Białorusi, a raczej ze stosunkiem do władz Litwy” – uważa politolog Laurynas Jonavičius.

Jak dodaje, stanowisko Litwy i Polski w stosunku do reżimu A. Łukaszenki należy do najostrzejszych i jest to tendencja już utrwalona.

„Geografia, tożsamość, deklarowane wartości, pojęcie bezpieczeństwa i doświadczenie historyczne to najważniejsze czynniki wpływające na stanowisko Litwy” – uważa L. Jonavičius. Sondaż przeprowadzono w dniach 4-12 września wśród 1000 osób powyżej 18 roku życia w 27 miastach i 42 wsiach.
Na podstawie: bns.lt