Przystanek Historia IPN


Mat. prom. organizatorów
29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach Przystanku Historia IPN odbędzie się spotkanie i wykład prof. dr hab. Karola Sacewicza „Antykomunizm na straży Niepodległej. Przypadki wileńskie”.Wykład będzie poświęcony antykomunizmowi w II RP, który był zgodny z polską racją stanu, z kim i czym walczono oraz jaką rolę w akcji przeciwkomunistycznej odegrały środowiska polityczno-społeczne ziemi wileńskiej. Rozważania dotyczyć będą w głównej mierze problematyki społecznych inicjatyw antykomunistycznych, w tym dokonań polskiej szkoły sowietologicznej oraz aktywności publicystycznej m.in. wykładowców Uniwersytetu Stefana Batorego.

Dr hab. Karol Sacewicz jest naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz wykładowcą w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami Komunistycznej Partii Polski i antykomunizmu w II RP, życiem politycznym w międzywojennej Polsce, jak również problematyką polityczno-militarnych relacji pomiędzy Polskim Państwem Podziemnym a czynnikami sowiecko-komunistycznymi.Przystanek Historia IPN
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
29 maja 2018 r., godz. 17.00
Wstęp wolny

Data: 
29.05.2018 - 17:00