Prezentacja litewskiego wydania książki Józefa Ignacego Kraszewskiego


Fot. Waldemar Dowejko
W Ratuszu w Wilnie w sobotę, 7 maja, odbyła się prezentacja książki „Litwa: starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania itd.". To pierwsze litewskojęzyczne wydanie tego dzieła poświęconego Litwie sprzed wieków.


„Kraszewski na początki swojej drogi twórczej mieszkał w Wilnie i stał się swoistym interpretatorem dziejów historii Litwy. W swej twórczości gloryfikował historię Wilna, Litwy i stąd m.in. zainteresowanie Litwinów tym dziełem” - mówi Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w Wilnie, współorganizatora wydarzenia.

Dwutomowe dzieło Kraszewskiego, które po raz pierwszy ukazało się w Wilnie w języku polskim w latach 1847-1850 „ożywia pamięć historyczną o Wielkim Księstwie Litewskim” – wyjaśnia Perlis Vaisieta, przewodniczący Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej, z inicjatyw którego ukazało się litewskie wydanie.

„Praca ta stanowi doskonałe źródło wiedzy dla historyków i osób zainteresowanych historią, gdyż wiele dokumentów, z których korzystał autor, nie zachowało się do dziś” – podkreśla Vaisieta, wyrażając nadzieję, że wydanie to „wzbogaci naszą wiedzę o historii” Litwy.

Sobotniej prezentacji książki, w obchodzonym na Litwie Dniu Odrodzenia Prasy i Książki, towarzyszyła dyskusja historyczno-etnologiczna oraz koncert muzyki poważnej.

Na podstawie: inf. wł., PAP