Konferencja "Ujednolicony program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie"


Fot. wilnoteka.lt
20 listopada br. o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się konferencja "Ujednolicony program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie".







Z początkiem bieżącego roku szkolnego we wszystkich klasach szkół mniejszości narodowych rozpoczęło się nauczanie języka litewskiego według nowego ujednoliconego programu. Tradycyjnie władze oświatowe wprowadzają nowy pomysł kompletnie nieprzyszykowany do wprowadzenia w życie. Nowy proces nauczania odbywa się bez odpowiednich podręczników oraz pomocy metodycznych dla lituanistów. Mimo ogłoszonej w 2011 roku reformy nie zostały jeszcze przyszykowane należycie pomoce naukowe do nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Przez 6 lat nie zrobiono kompletnie nic, aby umożliwić naszym dzieciom normalną naukę języka państwowego.

Otrzymujemy bardzo dużo skarg od niezadowolonych rodziców, lituanistów i wychowawców. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, której celem będzie wysłuchanie każdej ze stron, a także wypracowanie dalszej strategii.

Przed miesiącem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego przeprowadziła anonimową ankietę wśród rodziców klas 1-4 klas dotyczącą nauczania języka państwowego. Jej wyniki i wnioski również zostaną przedstawione podczas konferencji.

Zapraszamy wszystkich, którzy widzą, jak nowe regulacje krzywdzą nasze dzieci, jaki niepotrzebny stres wywołują u naszych pociech. Osoby chętne do udziału w konferencji oraz zabrania głosu w panelu dyskusyjnym proszę o zgłoszenie na adres: rodziceforum@wp.pl  

Renata Cytacka,
Prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego

Materiał nadesłany bez skrótów i redakcji