Konkurs "Historia jednej fotografii"


Mat. prom. organizatorów
Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza do udziału w konkursie "Historia jednej fotografii". Termin nadsyłania prac do 4 grudnia 2017 r.
Odkrywaj historie, które kryją domowe fotografie! Opowiedz w dowolnej formie pisemnej historię zainspirowaną zdjęciem z domowego archiwum!

Celem konkursu jest zainspirowanie dzieci, młodzieży i osób starszych do poznania historii rodzinnej oraz poszukiwania historii, które kryją domowe fotografie. Od uczestników organizatorzy oczekują przedstawienia (w dowolnej formie pisemnej) historii zainspirowanej zdjęciem z domowego archiwum. Wypowiedź powinna być osadzona w konkretnej rzeczywistości historycznej związanej z tematyką zesłań, deportacji oraz losów Polaków i osób innej narodowości na Syberii i w Kazachstanie.

Konkurs jest pretekstem nie tylko do zainteresowania się danymi wydarzeniami historycznymi, ale także do poszukiwania śladów własnej rodziny lub osób najbliższych, pamiątek, wspomnień oraz relacji ostatnich żyjących świadków historii.

Termin nadsyłania prac: 4 XII 2017. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres: edukacja@sybir.bialystok.pl

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
- tytuł pracy oraz opis wykorzystanej fotografii (min. co przedstawia, data i miejsce wykonania);
- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres);
- nr telefonu, adres e-mail;
- nazwa i adres szkoły w przypadku uczniów i studentów;
- oświadczenie.

Do wygrania nagrody, upominki i publikacja utworu!

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie
Regulamin 


Na podstawie sybir.bialystok.pl
Data: 
13.11.2017 (Impreza całodniowa)